Veilig thuis voor ouderen

HAREN

In ZINN-locatie De Dilgt in Haren vindt 0p zaterdag 23 juni a.s. van 11.00 tot 16.00 uur een informatiemarkt voor senioren plaats. De ouderenbonden SVH (Seniorenvereniging Haren), onder leiding van Anne Boersma, en PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond), onder leiding van Ineke van Timmeren, organiseren de infomarkt waarvan het thema ‘veiligheid’ is in de breedste zin van het woord. De bezoeker kan zich op één dag laten informeren over ‘veilig oud worden’.

Tijd om Anne Boersma, voorzitter van SVH, aan het woord te laten over de informatiemarkt voor ouderen. Boersma, geboren in Leeuwarden, is al vele jaren woonachtig in Haren: eerst aan de Onnerweg en al een aantal jaren aan de rustieke Van Ruusbroecweg.

Snelle maatschappij

“We leven in een snelle maatschappij en ouderen wonen steeds langer thuis. Ouderen moeten met plezier thuis kunnen blijven. Naar mijn idee vormen het prettig wonen en de veiligheid een wisselwerking. Het is de algemene taak van ouderenbonden om de belangen van ouderen te behartigen en om ouderen te informeren.”

Informatiemarkt

“De informatiemarkt die we organiseren gaat over veiligheid voor ouderen in het algemeen. Bij de informatiemarkt gaat het bijvoorbeeld over valpreventie. Medisch Centrum Zuid (MCZ) neemt dat voor haar rekening. In dat verband zie je veel oudere heren op elektrische damesfietsen rijden, want op damesfietsen is een val beter op te vangen. Ook horen en zien in het verkeer is belangrijk: hierover komen Hoorcentrum Westerkwartier en Visio informatie geven aan de senioren. Mango Mobility gaat over de mobiliteit, rollators en scootmobielen, en geeft demonstraties en bezoekers kunnen een rollatorcheck doen op veiligheid en noodzakelijk onderhoud. Een ander punt van veiligheid voor ouderen is internetbankieren (fraude), waarover de ING voorlichting komt geven. De brandweer geeft informatie over brandpreventie, iets wat vooral speelt bij ‘vergeetachtige’ ouderen die bijvoorbeeld het gas aan laten staan. Een KBO-PCOB voorlichter geeft voorlichting over inbraakbeveiliging van woningen, bijvoorbeeld over veilig hang-en-sluitwerk, maar ook over babbeltrucs. Ook de wijkagent laat zijn gezicht zien op de informatiemarkt. Een ander onderwerp is gemakselectronica waarover TIB totaal-installateurs uit Haren informatie komt geven. Medipoint geeft advies over zorghulpmiddelen, zoals rolstoelen thuis. Kleine ongelukken in huis komen regelmatig voor bij senioren, de EHBO is er om hierover voorlichting te geven. Natuurlijk is Torion er ook, die opkomt voor het welzijn van de Harenaren, dus ook voor de ouderen en senioren.”

De Dilgt

“We hebben een aantal jaren geleden al eens eerder een manifestatie samen met ZINN georganiseerd in De Dilgt en dat is goed bevallen. Het is een mooie locatie, in het restaurant van kunnen gasten gezellig met elkaar vertoeven. Tijdens de infomarkt, binnen en buiten, geven elf deelnemende organisaties bezoekers informatie over speciale thema’s. In ruimtes zijn lezingen en presentaties, in loopruimtes staan vraagtafels met informatie en zijn er presentaties van materialen. In het restaurant en op het terras ook kunnen bezoekers eten en drinken. Ten slotte wil ik benadrukken dat we bij de organisatie hulp krijgen van Torion, ZINN en MCZ. Van deze organisaties, en ook van de gemeente hebben we hulp gekregen. Zij hebben veel gedaan om dit evenement van de grond te tillen.”

De infomarkt ‘Veilig Thuis’ is zaterdag 23 juni van 11.00-16.00 uur in ZINN-locatie De Dilgt aan de Dilgtweg 3. De toegang is gratis en er is ruime parkeergelegenheid aanwezig.

Kees Romijn