Wie verdient een lintje?

HAREN

Kent u iemand die een lintje verdient? Dan is het nu tijd na te denken wie voor de Lintjesregen 2019 in aanmerking komt. Het gemeentebestuur roept u daarom op om na te gaan of er iemand in uw omgeving is die een lintje verdient. U kunt tot uiterlijk 1 augustus een aanvraag indienen.

De burgemeester van Haren mag alleen onderscheidingen uitreiken aan mensen die in de gemeente Haren wonen. Verder moet iemand zich meer dan gemiddeld verdienstelijk hebben gemaakt. Daarbij is het van belang dat deze verdiensten langere tijd, tenminste 15 jaar, verricht zijn en dat er sprake is van een bijzondere uitstraling naar de samenleving.

Hoe verloopt de procedure?

Als u iemand wilt voordragen, kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw I.M. Ousema-Wieringa. op telefoonnummer: 050-5339957. Dan kunt u uw ideeën toelichten en wordt nadere informatie aan u gevraagd. U kunt uw vragen over dit onderwerp ook mailen naar: kabinetszaken@haren.nl

Als u besluit een aanvraag in te dienen, ontvangt u formulieren die volledig ingevuld teruggestuurd moeten worden naar de gemeente o.v.v. aanvraag Koninklijke onderscheiding. Deze formulieren moeten uiterlijk 1 augustus bij de burgemeester zijn, waarna informatie ingewonnen wordt bij politie en justitie of de voorgedragen persoon voorkomt in de strafregisters. Vervolgens brengt de burgemeester een advies uit over de aanvraag en stuurt deze door naar de Commissaris van de Koning. Deze bekijkt de aanvraag ook en stuurt deze door naar het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Het Kapittel brengt advies uit aan de minister die het aangaat. Is de minister akkoord dan wordt de voordracht door de Koning ondertekend en kan de onderscheiding worden uitgereikt. Zodra de Koninklijke onderscheiding binnen is, krijgt de aanvrager daarvan bericht van de gemeente Haren.

Dag van de lintjesregen

De meeste onderscheidingen reikt de burgemeester uit bij de algemene gelegenheid. Dit is vaak de dag voor Koninginnedag, de zogenaamde dag van de lintjesregen.

Onderscheiding bij bijzondere gelegenheid

Daarnaast zijn er ook bijzondere gelegenheden waarbij Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt. Voorbeelden daarvan zijn: het 50-jarig bestaan van een vereniging, een bedrijf etc. De procedure duurt minimaal 4 maanden.

Zie voor nadere informatie en aanvraagformulieren de website