Chinese delegatie bezoekt het Centrum voor Revalidatie

HAREN

Een Chinese delegatie van het Tianjin Public Health Bureau bracht vrijdag 22 juni een bezoek aan het UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord in Haren.

De afdeling revalidatiegeneeskunde van het UMCG is in 2017 als één na beste van de wereld beoordeeld in haar vakgebied. Daarom was de interesse vanuit Tianjin om het centrum te bezoeken natuurlijk groot! De delegatie van het Tianjin Public Health Bureau bezocht het Centrum voor Revalidatie om een presentatie te krijgen over het centrum en de faciliteiten te zien. Een prachtige mogelijkheid om het centrum onder de aandacht te brengen.

De middag in Beatrixoord bestond uit een gevarieerd programma. De delegatie hoorde over de mogelijkheden van de GRAIL en het Centraal Inspannings Lab. Ook werd de positie van het Centrum voor Revalidatie binnen de revalidatiezorg in Nederland geschetst en kwamen innovaties en e-health in de revalidatie aan bod.

Het Tianjin Public Health Bureau

Tianjin is een zusterstad van Groningen. Door de jaren heen zijn er een aantal ‘visiting professors’ van het UMCG in Tianjin geweest en zijn er verschillende promovendi uit Tianjin naar het UMCG gekomen voor PhD programma’s. Het Tianjin Public Health Bureau is het politieke orgaan wat in de stad Tianjin (14 miljoen inwoners) het beheer voert over circa 250 ziekenhuizen en een belangrijke stempel drukt op de wetenschappelijke activiteit in de stad.