Geen kerstcadeautje voor stad

HAREN

Gezond Verstand Haren (GVH) wil dat bij een gedwongen herindeling het geld terug naar de inwoners van Haren gaat. Het overschot van 2,4 miljoen euro dat de gemeente Haren heeft gecreëerd door een aangescherpt financieel beleid, mag bij een herindeling niet meegaan naar de nieuwe gemeente Groningen. Dat is de oproep van voormalig coalitiepartij Gezond Verstand Haren, Groningen heeft geen recht op een kerstcadeautje.

Fractie Gezond Verstand Haren: „De Tweede Kamer stemde voor een gedwongen herindeling. Nu ligt het voorstel bij de Eerste Kamer en stel nu eens dat die onverhoopt voor een gedwongen herindeling kiezen, ook weer op basis van een zogenaamde slechte financiële positie van Haren? Dan hebben de inwoners en ondernemers van Haren voor niks betaald en gespaard en wordt dit immense bedrag het kerstcadeautje voor de Stad Groningen. Dat mag niet! Gezond Verstand Haren wil daarom dat áls de Eerste Kamer deze onzinnige, gedwongen en op onjuiste informatie gestoelde herindeling door laat gaan, dit geld vóór 1/1/19 teruggaat naar de inwoners en ondernemers van Haren! In euro’s, op hun bankrekening! Geef het terug! 120,00 euro per inwoner, netto! (2,4 miljoen: 20.000 inwoners).”

GVH komt maandag 2 juli bij het bespreken van de perspectiefnota met een motie.

Lees meer hierover op de site van GVH. Daar leest u ook de brief die Mariska Sloot,naar aanleiding van het artikel in Eleviers Weekblad, waaruit blijkt dat Haren op de derde plaats staat van beste woongemeente, gisteren heeft geschreven aan de voorzitter en leden van de Eerste Kamer.