De Staat van Haren

Focus

De junivergadering van de gemeenteraad ‘miste focus’, zoals dat tegenwoordig heet. Geen enkel agendapunt sprong eruit in de besprekingen. Op papier zou je verwachten dat de onderwerpen Toekomst CKC ‘t Clockhuys en Actieplan Centrumvisie Haren nog wel tot enige politieke reuring zouden leiden, maar niets was minder waar. Iedereen sleept zich naar het eind van de rit, lijkt het.

Het begon nog best aardig. Wethouder Verbeek deelde blijmoedig mee dat in het kader van de voorbereidingen van de herindeling de lokale omroepen Haren FM en OOG met elkaar in gesprek zijn. Dat die gesprekken tegelijkertijd het einde van onze gewaardeerde lokale omroep betekenen, zei hij er niet bij, maar dat is natuurlijk wel wat er aan de hand is. Daarna werd wethouder Stiekema van Financien gekapitteld door de fractie van Gezond Verstand Haren over haar uitlatingen in de pers dat dankzij de uitvoering van het programma Beterrr Haren de reserves van de gemeente fors zijn verbeterd. GVH wilde weten of er dan nog steeds aan Beterrr Haren gewerkt wordt, een half jaar voor de vermaledijde herindeling. Verbeek moest er aan te pas komen om toe te geven dat aan Beterrr Haren niet echt meer gewerkt wordt. Dat was voordat de herindeling min of meer een feit werd. Alleen sommige ambities komen misschien/wellicht/hopelijk (aankruisen wat u van toepassing vindt) in het overdrachtsdossier terecht.

Feit blijft dat de gemeente vorig jaar 2,4 miljoen euro heeft gespaard. Dat is 0,6 miljoen meer dan eerder begroot. Een flink deel daarvan komt door het toegenomen aantal omgevingsvergunningen. En dat komt weer door de bouw van al die nieuwe woningen in DHE. Het kost wat groen en zichtlijnen aan de noordkant van het dorp... maar daarna heb je ook wat.

Misschien dat met deze reserves de bermen in Haren in de tweede helft van het jaar dan nog wel gewoon gemaaid kunnen worden. Nu lijkt het op veel plekken alsof alle maaimachines van de gemeente ook maar vast verkocht zijn.

De jaarrekening 2017 is trouwens verder behandeld in de begrotingsraad van 2 juli, maar dat is helaas te laat voor deze rubriek.

Terug naar juni, waar we inmiddels via wat medelingen, hamerstukken en een salomonsoordeel over een omstreden bouwplan aan de Rijksstraatweg 37a in Glimmen, zijn aangekomen bij de toekomst van CKC ‘t Clockhuys. Het stuk van het College vonden de fracties vlak en futloos. De vier functies van ‘t Clockhuys werden nog eens bevestigd: kunst en cultuur, informatievoorziening, loket voor zorg en welzijn en horecavoorziening. De gemeente wil het pand vooralsnog in bezit houden om beter regie op de toekomst te hebben. Daar was breed verzet tegen. Een eerder raadsbesluit om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van “privaatrechtelijke verzelfstandiging” moet in het overdrachtsdossier worden opgenomen. Een motie met deze strekking werd unaniem aangenomen.

Ook een actieplan voor een nieuwe Centrumvisie voor Haren ontmoette van links tot rechts weinig enthousiasme. Samenvattend oordeel over de 29 actiepunten in het ondernemersrapport: Too little, too late. D66 kon als enige nog wel wat enthousiasme opbrengen voor de initiatieven van de ondernemers, maar vond wel dat het Dorpsfonds gemakkelijk wegdraaide voor de kosten. Was het Dorpsfonds nu niet net opgericht voor de vernieuwing van het centrum? Groen Links verwoordde de stemming van de meerderheid als volgt: Er wordt teveel geld gevraagd, met erg onzekere uitkomsten. B en W gaan wel heel gemakkelijk mee in de plannen - er is wel voor minder belangrijke zaken eerst veel grondiger onderzoek gedaan.

Wat je voelt bij de onderwerpen die de toekomst van voorzieningen in de gemeente aangaan, is: een steeds grotere gelatenheid in de raad. De wethouders proberen er nog wat van te maken en waar mogelijk een positieve draai aan de plannen te geven. Maar zoveel is duidelijk: de fut is er uit bij de raad. En wie zou daar geen begrip voor hebben, zes maanden voor de opheffing van jezelf?