De Rieshoek blijft!

HAREN

De Rieshoek heeft ook met een amendement bedongen dat de gemeente vóór de overdracht zorgt voor structurele verbetering van het dak, het riool, en asbestsanering.

Reactie Stichting Behoud en Beheer De Rieshoek: „Wij zijn hier héél erg blij mee en bedanken iedereen die op welke manier ook een steentje heeft bijgedragen aan het behoud van de Rieshoek. Natuurlijk hopen we op ieders steun te mogen blijven rekenen. We zijn bijzonder trots op dit geweldige dorp en in het bijzonder de mensen die zich hier zo enorm voor ingezet hebben!”

Het oude schoolgebouw was eigendom van de gemeente en stond voor 300.000 euro te koop. Middels een crowdfundingsactie heeeft De Rieshoek het afgelopen jaar een groot deel van de verkoopprijs bij elkaar weten te krijgen.

Met de bereidheid van de gemeente dit burgerinitiatief te willen ondersteunen en het gebouw voor een lagere prijs te willen verkopen, tegen boekwaarde van 239.000 euro, wordt de toekomst van het maatschappelijke hart van Noordlaren veilig gesteld.

De gemeente subsidieert De Rieshoek met 116.000 euro om het gebouw van de gemeente te kopen en geeft een eenmalige subsidie van 40.000 euro voor onderhoudswerkzaamheden.

 

In De Rieshoek zitten onder andere kinderopvang OKI, dagbestedingscafé LEFF, een aantal ondernemingen en kunstenaars en vervult een belangrijke verbindende rol in Noordlaren.