Haren definitief opgeslokt door Stad

HAREN

Burgemeester Pieter van Veen van Haren wijst op de glazen water en jus d’orange die klaarstaan op de tafel in de kamer van burgemeester Peter den Oudsten van Groningen en zegt: “Voor de één een bitter drankje, voor de ander champagne.” De burgemeesters van Groningen, Haren en Ten Boer en geven tekst en uitleg een dag nadat de Eerste Kamer om één minuut voor elf uur ’s avonds, met 49 stemmen voor en 25 stemmen tegen, voor de herindeling heeft gestemd.

Te lang proces

Burgemeester Van Veen van Haren: “Het pleit is beslecht ondanks de argumenten die de OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie) had gesouffleerd beslecht en we hebben nu de verantwoordelijkheid de herindeling op korte termijn voor te bereiden. Een proces van herindeling vreet aan de gemeente en een minpunt is geweest dat het te lang heeft geduurd voordat er duidelijkheid was over de samenvoeging van zijn gemeente en Ten Boer bij Groningen. De gemeente moet nu hard werken om voor de geplande ingangsdatum van 1 januari 2019 klaar te zijn met alle voorbereidingen. We moeten goed kijken wat er allemaal nog mogelijk is.”

Onomkeerbaar besluit

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen: “Het is een markant en onomkeerbaar moment, waarbij moet worden opgemerkt dat de herindeling niet zonder slag of stoot is verlopen. Maar ik hoop dat we de verhoudingen kunnen herstellen en samen met de inwoners kunnen bouwen aan de toekomst.” Groningen verandert volgens Den Oudsten van een stad in een gemeente met veel landelijk gebied met zelfstandige, gezonde dorpen.

Groene long

Waarnemend burgemeester Frank de Vries van Ten Boer – zijn gemeente bestond sinds 1798 – verwoordt dat de kracht van de dorpen behouden zal blijven, vooral de leefkwaliteit: “Mensen worden gelukkig van in een dorp wonen.” En wat gebeurt er met het afsprakenlijstje – bijvoorbeeld de groene long – over tien jaar of nog langer? De drie burgemeesters spreken bijna in koor dat de groene long de komende twee jaar is gegarandeerd en niet geloven dat die ooit zal worden aangetast. Burgemeester Van Veen geeft nog aan dat de Stad als enige geen krimpgemeente is en een stad is die leeft.

Nieuwe gemeente

De drie gemeenten heffen zich nu formeel op en formeren nu de nieuwe gemeente Groningen die bestaat uit de stad met landelijk gebied met de ‘groene’, maar ook zelfstandige en gezonde, dorpen eromheen. Alle baten en lasten van de gemeenten worden meegenomen in de nieuwe gemeentebegroting en alle financiële besluiten die de gemeente Haren nu nog neemt, moeten worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Van Veen verwoordt dat het de bedoeling is om, als het enigszins mogelijk is, alle besluiten aan te nemen. Den Oudsten kent de heikele punten die spelen in Haren, zoals de bouwplannen op het Haderaplein, en vindt dat ondanks de decentralisatie het bestuur zo dicht mogelijk bij zijn inwoners moet blijven staan. De burgemeester van Groningen, Den Oudsten, is formeel gevraagd om waarnemend burgemeester te zijn van de nieuwe gemeente. Van Veen feliciteert hem daarmee. Op de vraag of het stadhuis nu niet gemeentehuis zou moeten gaan heten, antwoordt Den Oudsten: “’Stadhuis’ is zo ingeburgerd bij de bevolking, dat zal na de herindeling niet veranderen.”