Harener Kerkkoor neemt afscheid

HAREN - Na 75 jaar lief en leed te hebben gedeeld valt het doek voor het Harener Kerkkoor. Het koor verzorgt op zondag 24 maart een jubileum-/afscheidsconcert in de Dorpskerk. Arend Schaart, oud-voorzitter en Ypie Offeringa, voorzitter staan stil bij deze gebeurtenis.

Een stukje geschiedenis

In 1975 was er voor het toenmalige bestuur en leden voldoende aanleiding om de naam van “Het Kerkkoor der Nederlandse Hervormde Gemeente”, opgericht 8 januari 1944, te wijzigen in “Hervormd Kerkkoor”. Het jaar waarin het koor ook op 15 juli de Koninklijke goedkeuring werd verleend. 30 jaar later was er voor het bestuur en leden voldoende aanleiding de naam opnieuw te wijzigen in “Harener Kerkkoor”.

Lief en leed

Ondanks twee maal van naam te zijn gewisseld ontstond er een zeer hecht koor door de jaren heen. Was je eenmaal lid, dan bleef je lid. Er zijn leden die meer dan 60 jaar lid zijn geweest; zij zijn ereleden geworden. Naast zingen deden ze nog meer samen. De activiteitencommissie zorgde voor uitstapjes met elkaar, fietstochten, busreisjes, organiseerde rommel- en kerstmarkten en gezellige etentjes met of zonder partners. Er was een lief-en-leed potje voor de zieken, dat meer dan 40 jaar door één koorlid is beheerd. Het koor heeft een eigen verenigingsblad “De Stemvork”, gemaakt door Hans Bartels, dat meer dan 40 jaar is uitgegeven. De onderlinge verhoudingen en betrokkenheid waren heel sterk.

Doordat het koor steeds ‘ouder’ werd en er geen jonge aanwas kwam hebben het bestuur en haar leden besloten dat het doek valt voor het Harener Kerkkoor. Op zijn top waren er 70 leden; nu zijn het er nog maar 28. Ypie Offeringa: “We vinden het heel jammer, maar het is ook goed. Ik denk dat we naast het samen zingen vooral de gezelligheid gaan missen”.

Hoogtepunten

Bijna 35 jaar zongen ze de Christmas Carols in de Dorpskerk en heel graag, dus vele malen, zong het koor de Marcus Passie van Hans Boelé.

Bij het laatste concert zingt het koor o.a. werken van Bach, Schubert en Faure onder de bezielende leiding van hun oneindig geduldige dirigent Jan Harryvan. Medewerking verlenen organist Anco Ezinga en cellist Marius van Delden, die vele jaren bij het koor betrokken zijn geweest.

Afscheidsconcert

Per 1 april stopt het koor. Het jubileum-/ afscheidsconcert vindt plaats op 24 maart om 16:00 uur in De Dorpskerk van Haren. De toegang is gratis. U bent van harte uitgenodigd om bij dit laatste concert aanwezig te zijn.

Kirsten van der Weide