Herverteller

HAREN - Op een ware maart-roert-zijn-staartachtige zondag waarop zon en (hagel)buien elkaar afwisselen, zijn zo’n 25 toehoorders bijeengekomen in de Dorpskerk voor het Koorgesprek met schrijfster en theologe Corien Oranje. Zij is opgegroeid in Haren en is na een tijdje in Indonesië te hebben gewoond en na een aantal verhuizingen naar Haren teruggekeerd. De vandaag jarige Henk Boomker praat tijdens de derde en laatste editie van het Koorgesprek met de kinderboekenauteur en tekstschrijfster over het ‘Kind-zijn en groeien in het geloof’.

Kind-zijn

“Ik schreef al boeken voordat ik kon lezen. En omdat ik ook kind ben geweest, kan ik dat goed gebruiken om verhalen te schrijven. Toen onze drieling, alle drie jongens, naar de middelbare school ging ben ik kinderboeken gaan schrijven. Ook heb ik meegewerkt aan de jeugdbijbel, waarbij ik verhalen hervertel en mij inleef in bijbelfiguren. Ik laat vooral het verhaal spreken en beleef er plezier in dat kinderen ervan leren. Ik hoop dat ze door het verhaal het boek in te krijgen. Als een kind je niet hoort als je het roept, dan is het goed en gaat het kind helemaal op in het verhaal. Ik wil dat kinderen gaan lezen en daardoor zich inleven in anderen en dat ze creatiever en taalvaardiger worden. Veel kinderen die naar de middelbare school gaan hebben een taalachterstand van twee jaar. Grappig genoeg kreeg ik laatst via de mail van een kind het verzoek om een filmpje te maken en te vertellen waar mijn boek over gaat. De klassen die ik bezoek zijn vaak goed voorbereid en alle kinderen hebben het boek gelezen. In mijn middelbareschooltijd had ik een hekel aan lezen. Dat lag aan de boeken die op de lijst stonden, die waren te heftig. Nu ik zelf kinderboeken schrijf, weet ik wat mijn beperkingen zijn: voor mij is het leesplezier het allerbelangrijkste. Ik probeer in de wereld van de kinderen te komen en probeer ze te pakken.”

Herverteller

“De wereld van de Bijbel heeft raakvlakken met het leven van kinderen. Ik wil zoveel mogelijk gewone woorden voor het geloof. Om jongeren in jongerendiensten te bereiken is meer nodig, je moet gebruikmaken van moderne middelen. Het is interessant of je kunt geloven in God en in de evolutietheorie. Dat heb ik gedaan in het boek Het geheime logboek van topnerd Tycho, dat ik samen met wetenschapper Cees Dekker heb geschreven. Bij de toenmalige lagere school De Vijverschans in Haren kwam een tijd geleden een meteoriet op het fietsenhok terecht. Dat had een enorme impact en had als gevolg dat op school verhalen over het ontstaan van het leven werden verteld. Toen ik theologie studeerde mocht ik als vrouw geen preeklessen volgen: Ik ben blij dat ik schrijver ben geworden en dat ik af en toe mag voorgaan in de kerk. Ik ben een herverteller, samen op weg, zoekend met mijn eigen vragen. Goede verhalen zullen altijd belangrijk blijven waarin kinderen en jongeren leren om ruimer te denken. Verhalen zijn zo oud als de mensheid, ik kan me niet voorstellen dat die ooit zullen verdwijnen.”

Kees Romijn