Tussentijdse opkomst Provinciale Statenverkiezingen

Regio - De opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen lag in de gemeente Groningen om 16:30 hoger dan in 2015. Ook bij de Waterschapsverkiezingen is het percentage hoger dan in 2015 om die tijd.

UPDATE 16:30:

De tussentijdse opkomst bij de Provinciale Statenverkiezing bedroeg in de gemeente Groningen om 16:30 30,9 procent. Dat is ruim twee procent hoger dan de opkomst van de vorige Provinciale Statenverkiezing op 18 maart 2015. Toen had om 16:30 28,3 procent van de kiesgerechtigden hun stem uitgebracht.

Waterschapsverkiezingen

De opkomst voor de waterschapsverkiezingen (Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s) was om 16:30 27,2 procent. Ook hier is de opkomst hoger dan bij de vorige verkiezingen, toen had om 16:30 25,1 procent van de kiezers hun stem uitgebracht. Om 11:30 lag het percentage stemmers voor de Waterschapsverkiezingen nog lager dan in 2015, inmiddels is dit dus hoger.

Actuele opkomst

Klik hier voor de actuele opkomst van de verkiezingen in de gemeente Groningen.

Opkomstcijfers om 11:30

De tussentijdse opkomst bij de Provinciale Statenverkiezing bedroeg in de gemeente Groningen om 11:30 11,8 procent. Dat is hoger dan de opkomst van de vorige Provinciale Statenverkiezing op 18 maart 2015. Toen had om 11:30 11,5 procent van de kiesgerechtigden hun stem uitgebracht. De uiteindelijke opkomst voor de Provinciale Statenverkiezing in de gemeente Groningen kwam in 2015 uit op 52 procent.

De opkomst voor de waterschapsverkiezingen (Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s) in de gemeente Groningen was om 11:30 10 procent. Dat is iets lager dan bij de vorige verkiezingen op 18 maart 2015. Toen had om 11:30 10,2 procent van de kiezers hun stem uitgebracht.