Lancering Buurtsportcoach Academy Noord

GRONINGEN - Huis voor de Sport Groningen, Sport Fryslân, SportDrenthe en het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen lanceren gezamenlijk de Buursportcoach Academy Noord.

De Buurtsportcoach Academy Noord geeft, zo is de bedoeling, een kwaliteitsimpuls aan de kennis en vaardigheden van buurtsportcoaches, waardoor zij in staat zijn om de maatschappelijke betekenis van sport en bewegen (beter) te benutten. Kennisdeling, ontwikkeling en netwerk staan centraal.

Van buurtsportcoaches wordt een multifunctionele inzet gevraagd voor meerdere doelgroepen en met een verscheidenheid aan partners in diverse werkvelden.

Scholingsprogramma

De Buurtsportcoach (BSC) Academy Noord zorgt voor een scholingsprogramma, met onder meer de cursussen 'Bewegen In Openbare Ruimte' (BIOR) en 'Gebiedsgericht en preventief werken voor professionals in de wijk', zodat de buurtsportcoaches voldoende kennis en vaardigheden op kunnen doen voor de gevraagde multifunctionele inzet. 

Daarnaast kunnen buurtsportcoaches elkaar leren kennen en inspireren door middel van bijeenkomsten.