Opbrengst collecteweek ZOA

HAREN - Vrijwilligers hebben afgelopen week in Haren, Onnen en Glimmen gecollecteerd voor ZOA. De opbrengst van € 1.835,64 wordt gebruikt om slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld te ondersteunen. ZOA verleent noodhulp op plekken waar de nood het hoogst is, maar werkt ook aan wederopbouw.

Landelijk hebben ruim 13.000 vrijwilligers van 25 t/m 30 maart gecollecteerd voor stichting ZOA. De hulp van ZOA aan slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld is hard nodig. Wereldwijd zijn ruim 68 miljoen mensen op de vlucht. ZOA helpt hen met de opbrengst van de collecteweek door hen ter plekke of in een buurland op te vangen en noodhulp te bieden. Denk hierbij aan voedsel, schoon drinkwater en (tijdelijk) onderdak. Daarnaast worden ze geholpen om ook na een ramp hun leven weer op te bouwen.

ZOA bedankt alle collectanten in Haren, Onnen en Glimmen en iedereen die heeft gegeven. Heeft u de collectant gemist? U kunt ook doneren door ‘ZOA’ te sms’en naar 4333 (eenmalig €1,50) of via www.zoa.nl/doneer.