Dorpsclubs in de gemeente Groningen: VV Glimmen

GLIMMEN - In onze serie ‘Dorpsclubs in de gemeente Groningen’ ditmaal aandacht voor de voetbalvereniging Glimmen. De club uit het gelijknamige, circa 1100 inwoners tellende dorp telt ruim driehonderd leden en is prettig gehuisvest op het fraaie sportpark De Groenenberg.

Glimmen heeft behalve vier seniorenteams en twaalf jeugdteams ook trainingsgroepen voor dames en heren op de maandagavond, vertelt voorzitter Gerrit Marsman. ,,Daarnaast bieden we mensen met autisme een plek binnen onze club. Zij kunnen op vrijdag onder deskundige leiding trainen en voetballen.”

Jullie spelen in de middenmoot van de derde klasse. Maar nog niet zo lang geleden hebben jullie ook een jaartje in de tweede klasse gespeeld. Is promotie een ambitie?

,,Handhaving is belangrijker”, zegt secretaris Jan Damkat. ,,Het jaar in de tweede klasse was een leuk avontuur.”

Gerrit Marsman: ,,Wij streven ernaar als club dat spelplezier in het voetbal in de pas loopt met de ambitie. Voetbal gaat om plezier en daaraan pas je je eigen ambitie aan.”

Dat is ook is het kenmerkende aan de vv Glimmen?

Marsman: ,,Kenmerkend aan de club is dat wij voetbal aanbieden voor iedereen. Waarbij plezier en gezelligheid de boventoon voeren. Binnen alle normen en waarden die daarbij horen. En ook met alle sociale verantwoordelijkheden die bij een club als Glimmen horen.”

Hebben jullie bij de jeugd nog concurrentie van de clubs uit Haren? Of kiezen uit kinderen uit het dorp meestal wel voor de vv?

Damkat: ,,Jazeker doen ze dat. Het is vooral belangrijk wat vriendjes of vriendinnetjes in eerste instantie doen.”

Ook Marsman heeft niet de indruk dat de omringende clubs uit Haren voor concurrentie zorgen. „Zo ervaar ik het niet. Wij willen een club voor iedereen zijn. Wie daarbij wil horen is welkom.”

Wat speelt of leeft er momenteel binnen de club?

Marsman en Damkat: ,,Binnen een club speelt er altijd van alles. Ons motto is dat al onze spelende leden moeten kunnen voetballen.Op dit moment hebben we daartoe een samenwerkingsverband met Yde de Punt voor een aantal jeugdteams. Deze samenwerking loopt al wat langer. Vorig jaar hadden we een samenwerking met vv Haren met een damesteam. We denken er ook over na hoe we voetbalactiviteiten in andere opzetten kunnen aanbieden. Verder is de club op dit moment bezig met energiebesparing. En met wat de exacte gevolgen zijn van de overgang van de gemeente Haren naar de gemeente Groningen. Een aantal zaken is nog niet duidelijk.”