Essentaksterfte: gemeente Groningen moet 945 zieke essen kappen

GRONINGEN - De gemeente Groningen zich ziet genoodzaakt aan het einde van dit jaar 945 essen te kappen. Meer dan vierduizend bomen moeten extra worden gesnoeid. Dit vanwege de schimmelziekte essentaksterfte.

Twee gespecialiseerde bedrijven onderzochten de ruim 17.000 essen in de gemeente Groningen en de voormalige gemeente Ten Boer. Ruim de helft van de onderzochte bomen is in meer of mindere mate aangetast door de agressieve schimmelziekte essentaksterfte.

De essen in de voormalige gemeente Haren worden nog dit jaar onderzocht. Om risico’s uit te sluiten worden aan het eind van dit jaar 945 bomen aangetaste bomen gekapt. Meer dan 4000 bomen moeten extra worden gesnoeid.

De te kappen bomen zijn dode bomen of bomen die zwaar zijn aangetast door de ziekte. De te snoeien 4145 bomen staan op plekken waar risico kan optreden, bijvoorbeeld langs een fietspad.

Essen die minder zwaar zijn aangetast worden jaarlijks geïnspecteerd. In totaal worden 14.377 essen steeds goed in de gaten gehouden.

Nog geen remedie

De agressieve schimmelziekte heeft zich vanaf 2010 in snel tempo door ons land verspreid. Zieke essen verzwakken en kunnen sneller afsterven. Tot nu toe zijn geen effectieve maatregelen ontwikkeld voor het bestrijden of terugdringen van deze boomziekte.

Een QuickScan in 2017 liet zien dat 30 % van de essen in de gemeente Groningen door essentaksterfte was aangetast. Om de ontwikkeling en de gevolgen van de essentaksterfte goed in beeld te krijgen is vervolgens een nulmeting uitgevoerd. Uit deze nulmeting kwam naar voren dat 56,2 % van de 17.109 geïnspecteerde bomen is aangetast.

Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid is nog een second opinion uitgevoerd. Dit om zeker te weten dat wij niet onnodig essen hoeven te kappen.

Herplant

Een deel van de bomen wordt in het volgende plantseizoen (2019-2020) al teruggeplaatst, maar voor een deel gebeurt dat ook later. Dat komt doordat niet alle bomen op een plek staan waar boven- of ondergronds ruimte is voor gezonde herplant. 

Boomsoorten in overleg

De kap van zoveel essen is ingrijpend. Daarom worden bewoners in de buurt van locaties waar essen gekapt en gesnoeid moeten worden goed geïnformeerd over de maatregelen.

Ook wordt in samenspraak met bewoners en ondernemers in de buurt bepaald welke boomsoorten gekozen worden voor herplant. Tot een remedie is tegen essentaksterfte wordt deze boomsoort namelijk niet meer geplant.