B en W Groningen stellen half miljoen beschikbaar voor erfgoed en archeologie

GRONINGEN - Burgemeester en wethouders van Groningen hebben het bestedingsprogramma erfgoed en archeologie 2019 vastgesteld. Er is voor 2019 in totaal € 500.000 beschikbaar gesteld.

Het is de bedoeling dit jaar veel in gang te zetten. Het Sleeping Beauty-project bijvoorbeeld. Dit project betreft het wakker kussen van cultuurhistorisch waardevolle plekken in de gemeente. 

Ook is het de bedoeling het zeventiende-eeuwse verdedigingswerk De Helperlinie beter herkenbaar en zichtbaar te maken, zodat mensen ook van dit erfgoed kunnen genieten.

Onbeschermde erfgoedwaarden

Een belangrijk onderdeel van het programma is de inventarisatie en waardering van onbeschermde erfgoedwaarden. Naast de bestaande rijks- en gemeentelijke monumenten, bijna 1700 in totaal, zijn er ook nog veel onbeschermde erfgoedwaarden in de nieuwe gemeente.

Een voorbeeld daarvan is de dertig meter lange, zeven meter brede en zes meter hoge ‘houtstek’ aan het Boterdiep, daterend uit de achttiende eeuw. De constructie diende eeuwenlang voor de opslag en verkoop van hout. Het blijkt een van de laatste exemplaren van een dergelijk gebouw in Nederland te zijn. Behoud daarvan is een concreet doel.

Onderhoudsbijdrage

Belangrijk in het programma is ook de onderhoudsbijdrage aan zeer beeldbepalende monumenten als molens en kerken in de gemeente. Door de gemeentelijke herindeling is het aantal molens in de gemeente bijvoorbeeld met tien toegenomen; van vijf naar vijftien.

Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen voor het herstel van historisch waardevolle onderdelen aan hun pand in aanmerking komen voor een subsidiebijdrage - in het kader ‘Beter verbeteren’.