B en W Groningen willen parkeertarieven verhogen

GRONINGEN - Burgemeester en wethouders van Groningen willen de tarieven voor parkeren op straat verhogen. Een van de doelen hiervan is het gebruik van parkeergarages te stimuleren ten opzichte van parkeren op straat.

Bezoekers van de binnenstad, Binnenstad-Oost en de Hortusbuurt gaan vanaf 1 oktober 4 euro per uur betalen. In de overige wijken waar betaald parkeren geldt, wordt het tarief 2,40 euro.

Vanaf 1 januari 2020 gaat ook het tarief in de Badstratenbuurt en het parkeergebied rondom de Westerhaven naar 4 euro.

In Haren blijft het parkeerbeleid vooralsnog hetzelfde. Hierover wordt later dit jaar verder gesproken.

Parkeergarage of P&R-terrein

,,Naast dat deze verhoging bijdraagt aan het sluitend maken van de begroting, past dit in onze ambitie om het gebruik van de auto terug te dringen en de openbare ruimte terug te winnen", zegt wethouder Philip Broeksma. ,,Door de verhoging in het tarief voor parkeren op straat wordt het aantrekkelijker om je auto in de parkeergarage of bij een P&R-terrein te stallen. Dit moet bijdragen aan een prettiger leefklimaat in de wijken en dorpen.’

De verwachting is dat de parkeerdruk in bijvoorbeeld de Hortus- en Badstratenbuurt afneemt. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor de bewoners.

Parkeren voor bewoners

Hoewel B en W bewoners zoveel mogelijk willen ontzien, is ook een stijging van de kosten voor een bewonersvergunning onvermijdelijk. Bewoners van de Binnenstad-diepenring gaan 15 euro (exclusief indexatie) per jaar meer betalen. En in de andere parkeergebieden moet 5 euro (exclusief indexatie) per jaar meer betaald worden.

Deze verhoging wordt vanaf 2020 de komende vier jaren doorgevoerd.  

Het voorstel van B en W is in lijn met het coalitieakkoord en het eerder vastgestelde parkeerbeleid.