Nieuwe opgraving Klooster Yesse

HAREN - Voor het derde jaar op rij gaan archeologiestudenten van de Rijksuniversiteit Groningen opgraven op het terrein van het voormalige klooster Yesse in Essen, Groningen. De opgraving zal lopen van 13 mei tot en met 7 juni en naar verwachting zal het kloosterterrein opnieuw een weelde aan vondsten opleveren. Voor geïnteresseerd publiek is er op woensdagmiddag 5 juni een open dag, en op 25 mei een publieksopgraving.

In mei en juni van de afgelopen twee jaar heeft dr. Stijn Arnoldussen van de Rijksuniversiteit Groningen eerstejaars archeologiestudenten geleid in het opgraven van het voormalige Cisterciënzer vrouwenklooster Yesse, wat actief was van 1215 tot 1594 en zich bevindt in Essen, een gehucht tussen Groningen en Haren. Vondsten omvatten tot nu toe onder andere zegels van paus Honorius III en Gregorius IX, musketkogels, restanten van glas-in-loodramen, schrijfgerei, kogelpotten en ander aardewerk, etensresten zoals dierenbotten, en metalen plaatjes die onderdeel hebben gevormd van boekenkaften.

Levensonderhoud

Uit het voorlopige totaal aan vondsten is af te leiden hoe de nonnen van klooster Yesse in hun levensonderhoud voorzagen: ze hielden schapen voor wol, kippen voor eieren en runderen voor melk, slachtten ook dieren voor vlees, hadden een werkplaats voor metaalbewerking, schreven waarschijnlijk boeken en leidden mogelijk ook een school in het klooster. Daarnaast zijn de restanten van de kloosterfunderingen nog in de grond aanwezig, waardoor steeds meer inzicht wordt verkregen in de inrichting van het klooster. Zo is bijvoorbeeld nu de mogelijke locatie bekend van de bibliotheek, het kapittel, en de werkplaats. Ook hadden de nonnen misschien zelf internationale (handels)contacten binnen Europa, aangezien er vondsten van buitenlandse herkomst zijn gedaan.

Vragen

Veel vragen zijn echter nog niet beantwoord. Zo is niet van alle gevonden gebouwen de functie bekend en zijn er waarschijnlijk ook gebouwen aanwezig geweest die nog niet opgegraven zijn. Daarnaast is het duidelijk dat het kloosterterrein ook voor en na de kloosterfase in gebruik was, maar is er nog weinig bekend over het hoe en wat. Gelukkig is het onderzoek nog niet afgerond. Ook dit jaar wordt er namelijk weer opgegraven, van 13 mei tot en met 7 juni. Na de ‘vondstenregen’ van de afgelopen jaren verwachten de onderzoekers ook bij het huidige onderzoek weer veel te vinden, waarna ze hopelijk ook de laatste vraagtekens kunnen wegstrepen.

Opgraving

De opgraving in Essen bevindt zich vlak langs het spoor, dus wie in het voorjaar van 2017 of 2018 even ten zuiden van Groningen uit het raam van de trein keek heeft toen de bouwketen en werkputten wellicht al gezien. In tegenstelling tot voorgaande jaren bestaat er dit jaar ook de mogelijkheid om de werkzaamheden van dichtbij te bezichtigen, namelijk op een open dag op woensdag 5 juni. Verder is de opgraving gesloten voor publiek. Op de open dag zijn geïnteresseerden welkom voor een rondleiding over de opgraving, begeleid door archeologen in opleiding.

Voor wie graag nog nauwer met archeologie in aanraking wil komen, is er op zaterdag 25 mei ook de mogelijkheid deel te nemen aan een publieksopgraving. Ook bent u van harte welkom in het bezoekerscentrum van klooster Yesse, gevestigd op het voormalig kloosterterrein. Voor meer informatie, en voor updates over de opgraving, kunt u terecht op de facebookpagina Opgraving Yesse en op kloosteryesse.nl, de website van het bezoekerscentrum.