Alfa-college opent extra locatie voor techniekstudenten

GRONINGEN - Regiodirecteur Techniek Marion Arends verricht donderdag 23 mei de officiële opening van het Praktijk- en examencentrum Bouw & Infra van het Alfa-college. Deze extra locatie voor de techniekstudenten van het Alfa-college bevindt zich in bedrijfsverzamelgebouw The Rock in Groningen.

Het aantal BBL-studenten - BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg; BBL-studenten werken én leren - van het regionaal opleidingencentrum is de afgelopen jaren enorm toegenomen, met name bij de technische opleidingen. Het Alfa-college telde in 2016 duizend BBL-studenten. Nu zijn dat er 1394.

Deze toename leidde tot de behoefte aan extra les- en praktijkruimte. Met het Praktijk- en examencentrum Bouw & Infra speelt het Alfa-college in op de toenemende vraag vanuit de arbeidsmarkt naar technische vakmensen.

Zes weken geleden gestart

,,We zijn zes weken geleden gestart en deze extra locatie bevalt ons goed", zegt Rolf Feikens, docent Bouwtechniek BBL bij het Alfa-college.

,,In dit pand hebben we volop de ruimte om praktijk- en examenlessen te geven. We hebben maar liefst duizend vierkante meter tot onze beschikking  voor onze bouwopleidingen. Die kunnen we heel goed gebruiken! Onze studenten maken voor de proeve van bekwaamheid bijvoorbeeld complexe wand- en dakconstructies en daar heb je veel ruimte voor nodig.”