Boomvoucher voor Stichting Oude Groninger Kerken

GRONINGEN - Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) heeft maandag een 'boomvoucher' gekregen van Groenvoorziening Van der Werf. Dit gebeurde bij de viering van het vijftigjarig bestaan in de Der Aa-kerk in Groningen.

Met de boomvoucher mag SOGK een boom planten op een van de kerkhoven die ze beheert en onderhoudt. Het cadeau is inclusief het maken van de plantgaten, boompalen, boombanden en bemesting.

Groenvoorziening Van der Werf heeft de boomsoort bepaald - een gele zuilbeuk - SOGK mag zelf bepalen op welk kerkhof ze de boom plant.

Het Gouden Bomenfonds

SOGK heeft onlangs - in het kader van haar vijftigjarig bestaan - Het Gouden Bomenfonds in het leven geroepen. Dit voor het herstel van de kerkhoven die ze beheert en onderhoudt.

Deze historische kerkhoven worden ernstig bedreigd door vernietigende schimmels, de essentaksterfte en woekering van planten die de biodiversiteit ernstig bedreigen.

Dit heeft geleid tot grootschalig, ingrijpend snoeiwerk en het massaal kappen van aangetaste bomen en singels.

Met Het Gouden Bomenfonds wil de SOGK de kwaliteit van het groen op de historische kerkhoven herstellen door aanplant van nieuwe, resistente bomen, herstel van belangrijke padenstructuren en beeldbepalende floragroepen.