Eerste begrotingsdebat nieuwe gemeente Groningen

GRONINGEN - De Groningse gemeenteraad debatteert vanmiddag in het stadhuis op de Grote Markt over de eerste begroting van de nieuwe gemeente Groningen na de herindeling op 1 januari. Op deze begroting: 1,1 miljard euro.

De twaalf fractievoorzitters gaan met elkaar en wethouder Paul de Rook van Financiën in debat over de gehele gemeentebegroting en het voorgestelde beleid. Deze begroting 2019 valt te lezen als eerste concretisering van het coalitieakkoord ‘Gezond, groen, gelukkig Groningen’.

Aan het eind van de vergadering is het aan de gemeenteraad om de definitieve begroting 2019 vast te stellen, al dan niet gewijzigd.

Normaal debatteert de gemeenteraad in het najaar over de begroting voor het volgende jaar. Dat is vorig jaar niet gebeurd omdat er toen verkiezingen voor Groningen, Haren en Ten Boer waren.

Voorjaarsdebat

Het debat van vanmiddag is gelijk ook het zogeheten Voorjaarsdebat. In een ‘voorjaarsdebat’ gaat het om de kaders voor de volgende begroting. In dit geval die van volgend jaar (2020).

Aan deze begroting wordt nu al gewerkt. Ze zal in het najaar worden gepresenteerd. In het debat van vanmiddag kunnen de fracties hun wensen voor die begroting kenbaar maken.

Leefkwaliteit inwoners vergroten

In de gemeentebegroting staan alle inkomsten en uitgaven van de gemeente voor dit jaar. Voor 2019: zo’n 1,1 miljard euro. ,,De keuzes die gemaakt zijn passen bij de ambitie om de leefkwaliteit voor alle inwoners te vergroten”, stellen B en W. ,,Zo worden de tekortschietende rijksbudgetten voor het sociaal domein vanuit de gemeentelijke middelen aangevuld en tegelijkertijd wordt geïnvesteerd om die tekorten terug te dringen.”

Het college wil een beweging inzetten van zorg naar preventie. Zo kiezen B en W bijvoorbeeld voor investeren in wijkvernieuwing en de basisbaan voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In het begrotingsdebat komt aan de orde wat de twaalf politieke partijen in de gemeenteraad vinden van de keuzes van B en W in de begroting. 

Meer spreektijd

Omdat iedereen in dit debat meer spreektijd krijgt, begint deze raadsvergadering om 15.00 uur in plaats van op het gebruikelijke tijdstip 16.30 uur. Het debat is openbaar en dus vrij toegankelijk. De vergadering is ook live te volgen op internetgroningen.raadsinformatie.nl. Daar is ook de concept-gemeentebegroting 2019 te vinden.

De gemeentebegroting is ook te bekijken op een gebruiksvriendelijke, doorklikbare website: groningen.begroting-2019.nl