Grote controle bij garagebedrijven in Groningen

GRONINGEN - Bij een integrale bij dertien auto(garage)bedrijven in de gemeente Groningen zijn meerdere overtredingen geconstateerd. De toezichthoudende instanties die de controle uitvoerden stuitten onder meer op een hennepkwekerij, milieudelicten, overtreding van de arbeidswetgeving en onregelmatigheden in het digitale opkopersregister.

Een aantal bedrijven heeft direct een sactie opgelegd gekregen. Andere zaken worden de komende tijd nader onderzocht en kunnen later leiden tot (bestuurlijke) maatregelen.

Grondige voorbereiding

De controles waren grondig voorbereid. Betrokken partijen - gemeente, politie, Inspectie SZW, RDW en het Landelijk Informatiecentrum voor Voertuigcriminaliteit (LIV) - hebben daarbij beschikbare informatie met elkaar gedeeld en naast elkaar gelegd. Dit op basis van de samenwerking vanuit het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC).

Ondermijnende criminaliteit

De controles vonden plaats in het kader van de actiegerichte aanpak van ondermijnende criminaliteit. ,,Hiermee geven we als overheid het signaal af dat we toezien op de wetten en regels waar iedereen zich aan te houden heeft", zegt burgemeester Peter den Oudsten. ,,Bovendien geeft het ons goed inzicht in de aard en omvang van ondermijning in onze gemeente. Dit is het resultaat van de goede samenwerking tussen de verschillende instanties."

De handhavers tijdens deze controle waren afkomstig van de gemeente, politie, Inspectie SZW, RDW en het LIV (Landelijk Informatiecentrum voor Voertuigcriminaliteit).

325 auto(garage)bedrijven

De gemeente Groningen telt een opvallend groot aantal van 325 auto(garage)bedrijven. Op basis van verschillende indicatoren is een lijst opgesteld met bedrijven die in aanmerking kwamen voor een controle.

Eerder dit jaar werd al een aantal kapperszaken gecontroleerd. De gemeente Groningen gaat de komende periode bij meer binnen branches op bezoek, waarbij aanwijzingen zijn dat ze vatbaar zijn voor ondermijnende criminaliteit.