Veiligheidshuis wordt Actiecentrum Veiligheid en Zorg Groningen

GRONINGEN - De twaalf Groninger gemeenten en twaalf justitiële partners en zorginstellingen hebben woensdag het convenant 'Actiecentrum Veiligheid en Zorg Groningen' ondertekend. Aanleiding is de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis naar het Actiecentrum Veiligheid en Zorg Groningen, kortweg AVZ.

Het AVZ Groningen is een regionaal samenwerkingsverband tussen justitiële partners, zorginstellingen en gemeenten. De verschillende partners versterken elkaar, elk vanuit hun eigen deskundigheid en perspectief. Dit moet het oplossen van complexe problemen gemakkelijker maken.

Het AVZ Groningen brengt de juiste partijen met elkaar in contact, verzamelt en analyseert informatie, geeft advies en bewaakt de gemaakte afspraken.

Taken zijn het organiseren van overleggen waar de partijen informatie uitwisselen over een cliënt en waar zij samen een persoonsgericht plan maken.

Intensieve manier van samenwerking

Met het convenant verbinden alle partijen zich aan een intensieve en eenduidige manier van samenwerking. Hiermee kunnen zij cliënten met zeer complexe hulpvragen zo goed mogelijk helpen. Daarnaast moet het bijdragen aan het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit.

Nieuw is de nauwere samenwerking tussen veiligheid en zorg.

Burgemeester Peter den Oudsten tekende het convenant Actiecentrum Veiligheid en Zorg Groningen als eerste. Dit in zijn hoedanigheid van voorzitter van de stuurgroep AVZ Groningen. ,,Dit is een mooi moment om te markeren hoe we in heel Groningen samenwerken om mensen met hele complexe problemen te helpen", zei hij bij die gelegenheid. ,,We beschermen daardoor de cliënt, de samenleving en we geven passende zorg aan mensen die zwaar in de problemen zitten."

Ondertekenaars

Ondertekenaars van het convenant zijn de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde.

De volgende zorg- en veiligheidsinstanties tekenden: Dienst Justitiële Inrichtingen, GGD Groningen, Het Kopland, Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen, Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering, Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord, Lentis, Politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland en Verslavingszorg Noord-Nederland.