Wandeling in de Oosterpolder bij Haren

GRONINGEN - Het Groninger Landschap heeft voor zaterdag 15 juni een wandeling door de Oosterpolder georganiseerd. Vertrekpunt is De Mikkelhorst in Haren.

De Oosterpolder is een inmiddels weer natte polder tussen Haren en het Winschoter Diep. Met moerasbosjes, waterplassen, een oude eendenkooi en natte, bloemrijke graslanden is sprake van een heel gevarieerd landschap.

De Oosterpolder is een eldorado voor smienten en kuifeenden, en ook voor rietvogels en weidevogels. Reeën, vossen en hermelijnen, haviken hebben er hun thuis.

De wandeling heeft een totale lengte van 6 kilometer. Hiervoor wordt twee uur uitgetrokken. De wandeling start om 10.00 uur. Deelname is gratis.