Ondersteuner Jeugd en Gezin voor Haren

HAREN - Haren heeft in de persoon van Esther de Vries een eigen Ondersteuner Jeugd en Gezin Haren.

De Ondersteuner Jeugd en Gezin is de schakel tussen de WIJ-teams en de huisartsen. ,,Het versterken van de samenwerking tussen de huisartsen en de gemeentelijke WIJ-teams leidt tot laagdrempelige zorg dichtbij de gezinnen", zegt wethouder Mattias Gijsbertsen.

,,We verbeteren hiermee de kwaliteit van de zorg en dringen het gebruik van jeugdhulp terug.”

Niet gelijk een etiket

De Ondersteuner Jeugd en Gezin geeft advies aan jongeren en hun opvoeders. Ook kan de ondersteuner contact onderhouden met scholen.

De ondersteuner maakt een inschatting van de aanwezige mogelijkheden en beperkingen van het gezin zodat de zorg beter aansluit op de vraag en de omstandigheden. ,,Kinderen krijgen hiermee niet gelijk een etiket of een intensief traject", zegt Esther de Vries. ,,Een paar gesprekken kunnen ook tot een goede oplossing leiden.”

Huisarts

De huisarts heeft een verwijsfunctie naar alle vormen voor jeugdhulp. De huisarts is daarmee in de jeugdhulp een belangrijke partner voor jongeren, hun ouders en voor gemeenten.

Huisarts Bert Heikens: “Met deze ondersteuner kunnen we veel beter zorg op maat bieden. Dat levert een betere kwaliteit zorg en hulp op.”

In 2017 ging in Vinkhuizen, De Held en Hoogkerk een pilot ‘Ondersteuner Jeugd en Gezin’ van start.