Bake Dijk en Patrick Kampherbeek aan de slag met Lokaal Sportakkoord

GRONINGEN - Bake Dijk en Patrick Kampherbeek gaan proberen een Sportakkoord te sluiten voor de gemeente Groningen.

Gemeenten worden in het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ opgeroepen lokaal een sportakkoord te sluiten en zo lokaal een impuls te geven aan sport- en beweegactiviteiten.

De gemeente Groningen heeft Bake Dijk en Patrick Kampherbeek benoemd tot sportformateur. Het Rijk heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld.

Bake Dijk is docent en onderzoeker aan de Hanzehogeschool. Hij is lid van de Adviescommissie voor de sport van de gemeente Groningen. Patrick Kampherbeek is oprichter van de Verenigbare Club

Welke ambities in Groningen oppakken?

De sportformateur heeft als opdracht om lokaal met maatschappelijke partners om tafel te gaan en samen te bepalen welke ambities uit het Nationaal Sportakkoord in de gemeente Groningen worden opgepakt.

,,We streven naar een breed gedragen sportakkoord in de gemeente Groningen", zegt Bake Dijk. ,,Waarbij wij samen met sport-, beweeg- en maatschappelijke organisaties bepalen welke thema’s we in Groningen belangrijk vinden en oppakken.”

Patrick Kampherbeek: ,,Sport brengt mensen in beweging en verenigt mensen. Het sportakkoord biedt kans om ons als lokale partijen te verbinden en verenigen met als doel voor de inwoners van de gemeente Groningen meer sport- en beweegactiviteiten te laten ontstaan.”

Uitvoeringsbudget

Het is de bedoeling dit najaar het Lokaal Sportakkoord Groningen te sluiten. De gemeente Groningen kan met een Lokaal Sportakkoord in 2020 en 2021 een Uitvoeringsbudget van het Rijk ontvangen. Hiermee kunnen tal van sport- en beweegactiviteiten in Groningen een impuls krijgen.