Conferentie in Groningen over religieus erfgoed in een divers Europa

GRONINGEN - De stad Groningen is van woensdag 19 tot en met vrijdag 21 juni toneel van de conferentie 'Religieus erfgoed in een divers Europa'.

Ruim 185 deskundigen op het gebied van religieus erfgoed - wetenschappers, erfgoedspecialisten, beleidsmakers en studenten - komen in Groningen bij elkaar om te onderzoeken hoe erfgoed ingezet kan worden als verbindend element in multiculturele samenlevingen, in plaats van als middel om minderheden buiten te sluiten. 

In de Remonstrantse kerk en de Der Aa-kerk staan zestig presentaties geprogrammeerd. Erfgoed-experts wisselen hierin kennis over en ervaringen met religieus erfgoed uit.

Centraal staat de vraag hoe dit erfgoed wordt vormgegeven en beleefd in multiculturele samenlevingen, om zo tot aanbevelingen te komen naar aanleiding van best practices uit heel Europa.

Conferentiethema’s en keynote speakers

In totaal komen 23 thema’s aan bod, waaronder: Erfgoed van antisemitisme, Immaterieel erfgoed, Musealisering van religie, Inclusief Erfgoed, Dialoog door Erfgoed, Herbestemming & Musealisering, Heilige geschriften als erfgoed, en Meervoudig gebruik van Religieuze Locaties.

Commissaris van de koning René Paas geeft donderdagmiddag 19 juni in de Der Aa-kerk zijn visie op erfgoed. Verder zijn voor de conferentie drie keynote speakers uitgenodigd: Nicola Green, Dimphy Scheurs en Abdullah Antelpi. 

Nicola Green is een internationaal vermaard kunstenaar uit Londen. Zij kreeg de afgelopen tien jaar ongekende toegang tot ontmoetingen tussen religieuze leiders wereldwijd.

Uit het bijwonen van ontmoetingen tussen onder anderen de Dalai Lama, voormalig aartsbisschop van Canterbury Rowan Williams en opperrabijn Jonathan Sacks ontstond het kunstproject 'Encounters'.

Green zal spreken over de rol die kunst kan spelen in het stimuleren van interreligieus begrip.

Dimphy Scheurs (Museum Catharijneconvent) coördineert het nationale educatieve programma 'Feest: weet wat je viert'. ,,Feestdagen zijn een goed vertrekpunt voor scholieren om te praten over elkaars achtergrond", vindt Scheurs. ,,We hopen dat we door dit programma kinderen kunnen helpen hun eigen achtergrond beter te begrijpen én die van hun klasgenoten om zo het proces van sociale inclusie te bevorderen.”

Imam Abdullah Antelpi (Duke University) zal spreken over zijn visie op de relatie tussen moslimgemeenschappen en Europees erfgoed. ,,Religieuze gemeenschappen in het algemeen, en Europese moslim gemeenschappen in het bijzonder, zouden een grotere waardering moeten ontwikkelen voor seculier cultureel erfgoed", zegt hij. ,,Tegelijkertijd zouden seculiere erfgoedorganisaties zich meer moeten inspannen om het verhaal van religieus erfgoed te vertellen door meer met religieuze gemeenschappen samen te werken.”

Nevenactiviteiten

Naast de conferentie vinden nog meer activiteiten plaats in het kader van religieus erfgoed. Zo hebben Rijksuniversiteit Groningen, Bar-Ilan University (Israël), Duke University (USA), Reinwardt Academie (NL), Southampton University (UK) en Uppsala University (Zweden) een internationale summerschool georganiseerd, zijn er activiteiten voor scholieren, en staan vier excursies naar regionale erfgoedlocaties op het programma.

De conferentie is georganiseerd door het Centrum voor Religie en Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen en Stichting Oude Groninger Kerken.