Jeugdafdelingen Amicitia VMC, Blauw Geel ’15 en CVV Oranje-Nassau komen samen in SJO Coendersborg

GRONINGEN - De jeugdafdelingen van de op Sportpark Coendersborg in Groningen actieve voetbalverenigingen Amicitia VMC, Blauw Geel ’15 en CVV Oranje-Nassau gaan samen op in SJO Coendersborg. De samenwerking, die in het nieuwe seizoen van start gaat, wordt zaterdag 15 juni om 09.45 uur bestuurlijk bekrachtigd.

De verenigingen willen een meer duurzame samenwerking. Ze voeren hiervoor drie argumenten aan: 

  • borging - beter in staat zijn om bij vertrek van kader (vrijwilligers) dit op te vangen;
  • kwaliteit - beschikbare kennis en ervaring komt breder beschikbaar;
  • positie - versterken van de positie van jeugdvoetbal in de omliggende wijken.

In de Samenwerkende Jeugdorganisatie (SJO) participeren driehonderd spelers en ruim zeventig vrijwilligers; trainers, leiders, coaches en jeugdcommissieleden.

Kernwaarden

Insteek is een kwalitatief goede jeugdvoetbalafdeling op Sportpark Coendersborg neer te zetten, met aandacht voor prestatie en plezier. De kernwaarden zijn:

  • Ambitieus, gezellig en financieel gezond
  • Plezier & Passie
  • Boeien & Binden
  • Sportief & Betrokken

Bevoegdheden en scholing

In het gezamenlijke jeugdvoetbalbeleidsplan staat omschreven wat de SJO beoogt en ver­wacht van trainers en leiders en welke bevoegdheden ze hebben, alsmede welke scholing ze aangeboden krijgen vanuit de vereniging.

Het streven is dat alle onder 13- tot en met onder 19-teams per leeftijdscategorie worden voorzien van door de KNVB opgeleide en gediplomeer­de trainers.

Voor de jongste jeugd, onder 6 tot en met onder 12, is een trainingsplan ontwikkeld. Dit plan wordt uitgevoerd met behulp van de trainingsmethodiek VTON.  

De trainers van onder 13 tot en met onder 19 en de keepertrainers gebruiken VTON als bron voor de trai­ningsstof.

Instroom

De instroom wordt gecoördineerd via een breed samengestelde jeugdcommissie. Nieuwe jeugdleden schrijven zich in bij een van de moederverenigingen en stromen vervolgens in bij de SJO. Leden zijn, net zoals nu, lid van Amicitia VMC of CVV Oranje-Nassau of Blauw Geel.