ChristenUnie, CDA, PvdA, GL en PvdD bezorgd om Groningers zonder nationaliteit

GRONINGEN - De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de Partij voor de Dieren, het CDA en de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van Groningen maken zich zorgen over mensen die legaal in de gemeente Groningen verblijven, maar geen officiële nationaliteit bezitten. Ze vragen wat burgemeester en wethouders voor deze groep kunnen betekenen.

Nederland kent een aanzienlijke groep mensen die hier legaal verblijft maar geen aanspraak kan maken op zaken als reisdocumenten, het volgen van een studie of het kopen van een huis. Deze groep mensen is in de Basisregistratie Personen (BRP) is opgenomen met de status ‘nationaliteit onbekend’.

Wanneer ze echter als ‘staatloos’ worden aangemerkt, krijgen ze de kans om - onder voorwaarden - na drie jaar volwaardig Nederlander te worden.

Blijven hangen in status

De status ‘nationaliteit onbekend’ is bedoeld als tijdelijke oplossing, waarbij onderzoek gedaan moet worden naar de nationaliteit van de persoon. Op dit moment blijven in Nederland duizenden mensen hangen in de status ‘nationaliteit onbekend’, omdat Nederland geen procedures kent om te bewijzen dat iemand door geen enkele staat als onderdaan wordt erkend.

Gerben Brandsema

De fracties uit de Groningse gemeenteraad vragen daarom wat het college van burgemeester en wethouders voor deze groep kan betekenen. ,,Het is een probleem dat Nederland geen wetgeving heeft rondom het vaststellen van staatloosheid, waardoor deze groep mensen tussen wal en schip valt", zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Gerben Brandsema. 

,,Gelukkig wordt dit probleem in steeds meer gemeenten erkend en aangepakt. De gemeenten Utrecht, Amsterdam en Den Haag trekken bijvoorbeeld samen op om inwoners zonder nationaliteit te helpen erkend te worden als ‘staatloos’. Ik hoop dat de gemeente Groningen hierin kan volgen en dat ook in onze gemeente hulp kan worden geboden aan mensen die in deze complexe situatie zitten.”