Aanleg drinkwatertransportleiding in Haren voltooid

HAREN - Waterbedrijf Groningen heeft een tijdrovende klus afgerond: de aanleg van een nieuwe drinkwatertransportleiding in de Nescio-/ Emmalaan in Haren.

De nieuwe leiding vormt één van drie belangrijke hoofdverbindingen tussen productielocatie De Punt in Glimmen en de stad Groningen. 

Met de aanleg van de nieuwe transportleiding langs de westzijde van Haren heeft het waterbedrijf definitief afscheid kunnen nemen van de oorspronkelijke transportleiding uit 1936.

Deze ligt inmiddels zodanig verstopt in de bebouwde kom dat zij op sommige plekken niet of nauwelijks nog te bereiken is. Deze ongewenste situatie was mede aanleiding voor het verleggen van de leiding.

Complexe klus

Waterbedrijf Groningen blikt terug op een complexe klus. De omvang c.q. diameter van de leiding, de diepteligging en het onvermijdelijk toch deels moeten aanleggen in de bebouwde omgeving brachten de nodige uitdagingen met zich mee.

De verlegging werd gerealiseerd in nauwe en constructieve samenwerking met Royal HaskoningDHV en Strukton Civiel West. 

Nieuw asfalt Nesciolaan

De afgelopen weken zijn de openbare groenvoorzieningen zoveel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Het laatste puntje wordt de komende zomer gezet. Eind juli (week 30) wordt over de gehele breedte van de Nesciolaan een nieuwe deklaag op het asfalt aangebracht.

Dit gebeurt pas in juli zodat eventuele verzakkingen dan nog eerst hersteld kunnen worden.