Open dag afdeling vavo Alfa-college

GRONINGEN - De afdeling vavo van het Alfa-college in Groningen heeft voor dinsdag 25 juni een open huis georganiseerd.

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) biedt scholieren die de opleiding op de huidige school niet kunnen afmaken, de keuze om versneld een diploma of deelcertificaten te halen.

Via vavo is het mogelijk in één of twee jaar een vo-diploma of deelcertificaten te halen.

Opleidingen vavo

Bij het Alfa-college kunnen leerlingen terecht voor voltijd- of deeltijddagopleidingen vavo:

  • versnelde éénjarige vmbo-tl;
  • versnelde éénjarige havo;
  • versnelde éénjarige vwo.

Toelatingseisen

Toelating is afhankelijk van vooropleiding, vakkenpakket, cijfers, mogelijkheden, inzet, studiehouding, motivatie en leeftijd.

Leerlingen die 16 jaar of ouder zijn en op een school voor voortgezet onderwijs zitten, kunnen vavo volgen als hun school daarmee akkoord gaat.

Wie 18 jaar of ouder is en geen startkwalificatie heeft, kan een diploma of de benodigde deelcertificaten halen.

Open dag

De opendag op de locatie Admiraal de Ruyterlaan van het Alfa-college duurt van 17.00 tot 19.00 uur. Bezoekers krijgen volop gelegenheid om vragen te stellen aan docenten en loopbaanbegeleiders van VAVO.

Ook wordt informatie gegeven over schakeltrajecten voor anderstaligen en het Voorbereidend Jaar (VBJ).