Martini Ziekenhuis groeit door en investeert in de toekomst

GRONINGEN Martini Ziekenhuis publiceerde het jaarverslag 2018. De vraag naar zorg in het Martini Ziekenhuis groeide het afgelopen jaar.

De afgelopen drie jaar groeide de vraag naar zorg in het Martini Ziekenhuis met ruim 11%. De groei valt onder andere te verklaren door het afstoten van basiszorg door het UMCG, demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing, een toename van het aantal verwijzingen naar het Martini Ziekenhuis door huisartsen in de regio en de komst van de huisartsenpost eind 2017 op het terrein van het Martini Ziekenhuis. De groeiende vraag naar zorg in het Martini Ziekenhuis stelde de capaciteit, zoals het aantal beschikbare bedden, apparatuur en personeel, op de proef. Dit zorgde het afgelopen jaar in wisselende mate voor langere wacht- en doorlooptijden en hogere werkdruk voor het personeel.

Het ziekenhuis kijkt terug op een jaar waarin de financiële basis verder is versterkt. De vraag naar zorg in het Martini Ziekenhuis groeide met 3%. Dit is in lijn met de afgelopen jaren en verwachtingen voor de toekomst. In 2018 groeide de omzet van het Martini Ziekenhuis naar ruim 342 miljoen euro met een financieel resultaat van ruim 7 miljoen euro.