Eenrichtingsweg Waterloolaan in Groningen krijgt verkeer in beide richtingen

De eenrichtingsweg Waterloolaan in Groningen wordt eind augustus opengesteld voor verkeer in beide richtingen.

De aanpassing is een gevolg van de ombouw van de zuidelijke ringweg.

De Waterloolaan blijft net zo breed als nu, maar krijgt over de hele lengte tweerichtingsverkeer.

Aannemer de Combinatie Herepoort past de weg aan. Ook worden er maatregelen genomen om sluipverkeer tegen te gaan. De plannen zijn gemaakt in samenwerking met het Wijkcomité Herewegbuurt en een aantal bewoners uit verschillende straten.

De aanpassing van de Waterloolaan is nodig omdat de Kempkensberg na de zomervakantie wordt afgesloten. Via de Waterloolaan blijft DUO/Belastingdienst vanaf de Hereweg bereikbaar. De maximumsnelheid blijft 30 km/uur.

Bewoners en bezoekers mogen straks niet meer (half) op de weg parkeren. Dat wordt opgevangen met extra parkeervakken.

Bij de Hereweg komen verkeerslichten zodat het verkeer vanuit de Waterloolaan makkelijker de Hereweg kan oprijden.

Tijdelijke afsluiting

Vanwege de werkzaamheden wordt de Waterloolaan afgesloten voor doorgaand verkeer van maandag 1 juli 09.00 uur tot vrijdag 12 juli 20.00 uur. Ook in de week van 19 tot en met 23 augustus wordt de weg af en toe afgesloten.