Woltersum viert dit weekend feest met reünie en boek met alle dorpsgenoten

Woltersum telt 170 huizen en 370 inwoners. Die zijn (bijna) allemaal vereeuwigd in een boek dat zaterdag wordt gepresenteerd tijdens het driejaarlijkse dorpsfeest. Dat is dit jaar extra feestelijk vanwege het honderdjarig bestaan van de sportvereniging.

,,Het idee ontstond in m'n huiskamer. Ik woon tegenover de molen, aan het begin van het dorp. Daar trekt heel Woltersum langs, onderweg naar huis of werk of voor een ommetje over de Eemskanaaldijk die in 2012 op barsten stond. Bij die bijna-watersnood en de evacuatie die daarop volgde, stak het hele dorp de handen uit de mouw. Als het er op aankomt is hier veel saamhorigheid. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik veel van de dorpsgenoten die langs mijn huis trokken, nauwelijks kende. Ik dacht: daar moeten we verandering in brengen. We praten hier veel over sociale cohesie: als Woltersumers moeten we het samen klaren in het dorp. En samenwerken gaat gemakkelijker als je elkaar beter kent dan alleen maar van gezicht. Dat was het startpunt voor dit boek.''

,,Precies: vrijwel iedereen heeft eraan meegewerkt. Toen we het geld bij elkaar hadden gesprokkeld bij de gemeente, provincie en het Leefbaarheidsloket van de NAM, zijn we vorig jaar juni begonnen met fotograferen. Alle 170 'voordeuren' staan in het boek, met de bewoners er voor. Een enkeling kon of wilde niet meedoen, maar toch is het een mooi, compleet beeld geworden van Woltersum en de Woltersumers. De foto's worden afgewisseld met verhalen. Een stuk of tien dorpsgenoten hebben daar aan meegeschreven en journalist Ellis Ellenbroek heeft indringende gesprekken met inwoners gevoerd, van jong tot oud.''

,,Ik was verrast door de dynamiek in zo'n klein dorp. In april hebben we de laatste foto's gemaakt: in krap een jaar tijd was er een hele reeks geboortes, sterfgevallen, scheidingen, verhuizingen. De bevolkingssamenstelling verandert veel sneller dan je denkt. Ook omdat Woltersum populair blijft: huizen staan hier ondanks de aardbevingsellende zelden lang te koop. Als enige dorp in de wijde omtrek hebben we geen last van krimp, vooral jonge gezinnen komen hier naartoe dankzij onze goede school. Vooral dat willen we laten zien. Het moest een positief boek worden, geen klaagzang over de dijk, de Aagrunol-smeerpijp of de vervuilde vuilstort buiten het dorp. Daar kun je ook een boek mee vullen, maar dat wilden wij nu even niet.''

,,Ja, we vieren ook nog het driejaarlijkse 'Schoolfeest' én het eeuwfeest van de Sportvereniging Woltersum. Vrijdagavond was al de aftrap met een wedstrijd tussen oud-FC Groningen en een gelegenheidsteam uit het dorp. Zaterdag hebben we de boekpresentatie in het dorpshuis annex sportkantine, er is kermis, een praalwagenoptocht, alle straten zijn versierd, de sportclub verwacht honderden oud-leden uit het hele land voor een grote reünie en op het sportpark staat een tent met elke avond live-muziek. We maken er een mooi feest van in Woltersum.''