Auto's schikken in voor fietsers in aanloopstraten rond Vismarkt

Om het groeiend woud van geparkeerde fietsen in de Groningse binnenstad te beteugelen, moeten auto's in de aanloopstraten naar de Vismarkt inschikken.

Vanaf augustus heft de gemeente in de Pelsterstraat en de Haddingestraat elk twee van de in totaal 33 autoparkeerplaatsen in. Daardoor ontstaat ruimte voor in totaal 95 fietsparkeerplekken.

Doorgang voetgangers en rolstoelers versperd

Het toenemend fietsverkeer naar het centrum stelt Groningen voor steeds grotere problemen. Op sommige plekken verspert een woud van geparkeerde fietsen de doorgang voor voetgangers en rolstoelers.

De gemeente probeert dat te beteugelen met fietscoaches die 'foutparkeerders' tot de orde roepen. Ook moeten er de komende jaren zesduizend extra fietsplekken bijkomen, in nieuwe parkeerkelders onder het Groninger Forum en de voormalige V&D.

Raad vraagt extra fietsplekken rond Vismarkt

De gemeenteraad riep vorig jaar via een motie op om alleen al rond de Vismarkt tweeduizend nieuwe plekken aan te wijzen om het fietsparkeerprobleem in dat gebied aan te pakken. Vooral Pelster- en Haddingestraat, op loopafstand van de Vismarkt, zouden daarvoor een geschikte locatie zijn.

Daar wil het gemeentebestuur nu na de zomervakantie mee beginnen. Of het echt voor verlichting op de Vismarkt zorgt, is de vraag want de gemeente betwijfelt of binnenstadbezoekers de nieuwe plekken in de Pelster- en Haddingestraat gaan vinden. De extra plekken die net buiten de diepenring, aan de Westerhavenstraat, zijn gekomen worden vooral door de bewoners gebruikt en niet door fietsers van buiten.

Veel fietsen op stoep in zijstraten

Maar ook de situatie in de beide zijstraten van de Vismarkt schreeuwt om extra fietsparkeerplekken. Die zijn er nu nauwelijks en de bestaande stalling aan de Haddingestraat is te klein en alleen met grote investeringen uit te breiden. Bewoners, merendeels studenten, en werknemers van omliggende bedrijven stallen hun fiets daarom op de stoep met alle overlast van dien.

Nog deze maand praat de gemeente bewoners en bedrijven in beide straten bij over de plannen. De Pelsterstraat krijgt er aan de Vismarkt-kant 65 fietsplekken bij en de Haddingestraat 30. De omzetting van auto- naar fietsplekken kan voor 10.000 euro worden gerealiseerd. De maatregel kost wel naar schatting 88 mille aan parkeerinkomsten.