Noordelijk Scheepvaartmuseum en Keti Koti Groningen herdenken afschaffing slavernij

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum en burgerinitiatief Keti Koti Groningen herdenken zondag 30 juni de afschaffing van de Nederlandse slavernij op 1 juli 1883. Dit gebeurt in het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen.

Stadsdichter Renée Luth trapt om 14.00 uur het programma af door enkele van haar gedichten voor te dragen.

Verder is er spoken word van Fien Kramer en wordt de documentairereeks van Ida Does getoond.

Does belicht in deze serie van drie documentaires het slavernijverleden van Nederland. Ze doet dit aan de hand van verschillende familieverhalen.

Waar kom je weg?

Daarnaast kan de tentoonstelling bezocht worden. In deze tentoonstelling - die vanwege succes wordt verlengd tot en met 29 september - maken bezoekers een reis door het migratieverleden van Groningen.

Om 16.45 uur tenslotte start een stadswandeling waarbij de sporen van de slavernij in Groningen duidelijk naar voren worden gebracht. Deze wandeling staat onder leiding van historicus Lieuwe Jongsma.