Grootschalig Noord-Nederlands gezondheidsonderzoek Lifelines gaat samenwerken met Certe

Voor het verzamelen van data en lichaamsmaterialen voor de volgende onderzoeksronde gaat Lifelines samenwerken met Certe, een organisatie voor medische diagnostiek in Noord-Nederland.

Eind 2017 sloten de Lifelines-locaties. Door samen te werken met Certe kan Lifelines gebruik maken van de regionale vestigingen van deze medische organisatie voor de derde onderzoeksronde, die in oktober 2019 start. Waar nodig en mogelijk worden locaties in de regio uitgebreid, zodat er voor deelnemers een locatie in de buurt is.

Wat is Lifelines ook maar weer?

In 2006 startte het UMCG met de data- en biobank Lifelines, die dertig jaar lang de gezondheid van 167.000 vrijwillige deelnemers uit Noord-Nederland volgt. Dit grootste gezondheidsonderzoek van Nederland had echter een onzekere toekomst: de 106 miljoen euro subsidie raakte op. Vorig jaar werd - na een lang en intensief traject - bekend dat Lifelines financiering krijgt voor de derde onderzoeksronde. De ronde duurt ongeveer vijf jaar.

Wat betekent dit voor deelnemers?

Voor deelnemers verandert er weinig. Lifelines blijft hun aanspreekpunt. De metingen en verzameling van lichaamsmaterialen worden nu gedaan op een Certe-locatie.