De interviewestafette

In de interviewestafette interviewt Kees Romijn mensen die wonen of werken in Haren. De geïnterviewde geeft het stokje zelf door aan de volgende.

Op een aangename julidag neem ik de wijk naar buiten de voormalige gemeente Haren, naar buiten de huidige gemeente Groningen en zelfs over de provinciegrens heen. De geïnterviewde, parttime predikant Ybo Buurma van de Gorechtkerk in Haren, woont namelijk in Eelderwolde met uitzonderlijk mooi uitzicht over de Onlanden: “Het huis staat er drie jaar en ik woon er met alle genoegen.”

Beroep en roeping

“Ik ben in Winsum geboren en opgegroeid in een gewoon Hervormd gelovig gezin. Mijn vader was belastingambtenaar en koster. Via de zondagsschool kwam ik meer in aanraking met het geloof en na de middelbare school – ik zat op het Thorbecke College – was het duidelijk dat ik theologie wilde gaan studeren, net als mijn negen jaar oudere broer. Ik heb theologie gestudeerd aan de theologische faculteit in Groningen met als hoofdvak Liturgiewetenschappen. Ik heb mij daarin toegelegd op de vormgeving, geschiedenis en achtergronden van de liturgie. Tijdens de kerkelijke opleiding – de beroepsopleiding voor predikanten – volg je stages met intervisie. Je moet het vak onder de knie krijgen, net als het rijden met de auto. Ten slotte leg je een colloquium, een kerkelijk examen, af, verschijn je voor een commissie en kun je worden beroepen. Het domineeschap is een beroep met een ambtsgeheim waarvoor je een belofte aflegt.”

Dominee in Ten Boer, Zuidhorn en Haren

“Ik ben in 1990 als predikant begonnen in de Hervormde combinatiegemeente Ten Boer-Sint Annen en Woltersum. De gemeente in Ten Boer-Sint Annen had de mensen, zo’n tachtig mensen zaten er ’s zondags in de kerk, en de gemeente in Woltersum had het geld en minder mensen, zo’n vijftien. Ik moest groeien in mijn rol als predikant. Dat is gegaan met de weg der geleidelijkheid, waarbij ik verbindingen probeer te leggen tussen de Bijbelse woorden en het heden: het een duidt het ander. Ik heb een goede tijd in Ten Boer en Woltersum gehad en heb bewondering voor de kerkmensen aldaar. De periode heb ik daar afgesloten met een speciale dienst en een feest. Ik werd nieuwsgierig naar een andere plek en heb gereageerd op een advertentie om dominee te worden in de Hervormde gemeente in Zuidhorn. Ik werd uitgenodigd voor een gesprek en de keus is op mijn gevallen. Een van de bijzonderste diensten was toen iedereen, ook ik als dominee, in 18e-eeuwse uitdossing was in het kader van de restauratie van het orgel. In 2017 heb ik de stap als deeltijdpredikant gemaakt naar de Gereformeerde Kerk in Haren. Het was een uitdaging om aan het werk te gaan in een kerkelijke gemeente met een andere nestgeur. Het is een grote gemeente, bij een dienst zijn vaak tweehonderd mensen aanwezig, met een actieve groep vrijwilligers. De gemeente vormt een belangrijk cement voor het dorp. Er hebben onlangs tien jongeren belijdenis gedaan en ook is er een behoorlijk grote groep van 30- tot 45-jarigen. Het ligt mij om in te zoomen op het positieve en ook humor is voor mij van belang: met een kwinkslag kun je dingen duidelijk maken, het hoeft niet altijd ernstig te zijn.”

Gemeentelijke herindeling

“Ik heb het zijdelings gevolgd en het heeft de gemoederen in Haren beziggehouden. Ik sta open voor de meningen van iedereen en wil niet polariserend werken: je moet er kunnen zijn voor iedereen.”

Volgende geïnterviewde

“Ik geef het interviewstokje door aan Jolly Kerkstra.”

Bijna aan het eind van het interview bemerk ik dat op de achtergrond zachtjes klassieke muziek aan staat, wat ongemerkt een positieve invloed heeft gehad op het gesprek.