Projectteam ‘Jong en Oud Wonen Samen’ in Groningen op zoek naar hospita 2.0

Wetenschapswinkel UMCG, Humanitas en Healthy Ageing Netwerk (HANNN) hebben het project ‘Jong en Oud Wonen Samen’ gelanceerd. Dit project beoogt zowel de woningnood onder studenten als de eenzaamheid van ouderen aan te pakken. Het is daarvoor op zoek de hospita 2.0, ofwel senioren in Groningen die een kamer over hebben.

In het project wordt de verbinding gefaciliteerd tussen een student en oudere die beide behoefte hebben aan contact, een veilige woonplek en rust.

De initiatiefnemers spreken van ‘een win-win situatie op basis van wederkerigheid’, daarmee inhakend op speerpunten in het coalitieakkoord van de gemeente Groningen.

De oudere kan hulp gebruiken bij kleine huishoudelijke taken en staat open voor gezelschap, en de jongere kan op een rustige, betaalbare en betekenisvolle manier wonen tijdens diens studieperiode.

Als eerste stap werd onder jongeren gepeild of ze überhaupt interesse hadden om in huis te wonen bij iemand van twee generaties eerder, in ruil voor kleine huishoudelijke taken en sociaal contact.

Dit bleek zeker het geval. Met als gevolg dat de aanmeldingen van de jongeren nu binnen druppelen, en het projectteam actief op zoek is naar ouderen. De locatie is Groningen stad met een straal van maximaal 10 kilometer er omheen.

Om een en ander zorgvuldig te begeleiden wordt een laagdrempelige kennismakingsbijeenkomst gehouden.

Eerste match in september

Plan is in september 2019 de eerste match te maken voor de duur van drie maanden. Wetenschapswinkel UMCG volgt de matches gedurende deze maanden en voert onderzoek uit gericht op de onderwerpen welzijn, welbevinden en wederkerigheid.

Daarna beslissen de oudere en jongere gezamenlijk of zij met elkaar verder gaan.

Uiteindelijk is het doel dat de samenwoonvorm zijn thuis vindt.