Conferentie 'Nederland Digitaal' volgend jaar in Groningen

De tweede editie van de conferentie ‘Nederland Digitaal’ vindt van 16 tot en met 19 maart 2020 plaats in Groningen. Kabinet, ondernemers, onderzoekers, maatschappelijke organisaties en andere overheden werken op deze conferentie samen aan de doelstelling om Nederland op digitaal vlak koploper van Europa te maken. Onderdeel van de conferentie is het tweedaagse wetenschappelijke congres ICT.OPEN.

Het kabinet heeft in 2018 de strategie ‘Nederland Digitaal’ vastgesteld. Hiermee wil het kabinet samen met ondernemers, onderzoekers, overheden en consumenten op een verantwoorde manier de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering benutten.

„Digitalisering biedt ons veel kansen, zeker als we ook goed omgaan met de risico’s”, zegt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK). ,,‘Nederland Digitaal’ geeft iedereen die met dit onderwerp bezig is, de mogelijkheid om gezamenlijk onze samenleving, infrastructuur en natuurlijk ons bedrijfsleven op een hoger digitaal niveau te brengen. Ik reken dan ook op een succesvolle conferentie in Groningen. Noord-Nederland geeft zelf al het goede voorbeeld met het benutten van digitalisering: zoals de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.”

Initiatief van het kabinet

De jaarlijkse conferentie Nederland Digitaal is een initiatief van het kabinet onder leiding van het ministerie van EZK in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie en Veiligheid (JenV).

De conferentie is een publiek-private samenwerking waaraan ook de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), brancheorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en NLdigital meewerken met ondersteuning van ECP.

ICT.OPEN

Net als bij de eerste editie, die in maart plaatsvond in Hilversum, wordt op dag twee en drie van de conferentie (17 en 18 maart) het congres ICT.OPEN gehouden. Meer dan vijfhonderd wetenschappers en onderzoekers bij bedrijven ontmoeten elkaar rond het thema innovatie vanuit ICT-onderzoek. De organisatie is in handen van NWO en Informatica Platform Nederland (IPN).

Samenwerken met Noord-Nederland

Omdat de conferentie Nederland Digitaal goed aansluit bij de ambities en ontwikkeling van het zogenoemde Digital Society Ecosysteem Noord-Nederland. wordt voor de editie in Groningen nauw samengewerkt met regionale en lokale onderwijsinstellingen, overheden en bedrijfsleven verenigd in onder meer Economic Board Noord-Nederland, Samenwerking Noord en Noordelijke Online Ondernemers.