Nieuwe, zes ton wegende MRI-scanner voor Martini Ziekenhuis in Groningen

Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft maandag een nieuwe MRI-scanner geleverd gekregen. Het zes ton wegende apparaat werd met behulp van een hijskraan via een gat in de gevel op zijn plek gezet. De MRI-scanner wordt nu geïnstalleerd en getest, om medio oktober in gebruik te worden genomen

De nieuwe MRI- scanner is een 3T MRI-scanner. De ‘T’ staat voor ‘tesla’; de eenheid waarin de sterkte van de magneet wordt uitgedrukt. Hij leent zich met name voor gedetailleerd onderzoek van de hersenen en ruggenmerg, de wervelkolom, skelet en gewrichten, borsten en lever. Maar ook steeds meer voor andere organen in de buik, de prostaat, het hart en voor bredere oncologische doeleinden.

Radioloog Dennis Rouw: ,,De nieuwe MRI- en CT-scanners maken het mogelijk om meer complexe diagnostiek te leveren. Dit is bepalend voor het behandeltraject dat daarop volgt.”

Wachttijd voor patiënten verkort

Met de nieuwe MRI-scanner wordt de capaciteit van het Martini Ziekenhuis vergroot. Daarmee wordt de wachttijd voor patiënten korter. ,,De vraag naar goede diagnostiek in het Martini Ziekenhuis groeide de afgelopen jaren. We ontvangen nu per jaar bijna 200.000 patiënten op de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde”, zegt bestuursvoorzitter Hans Feenstra van het Martini Ziekenhuis.

,,De verwachting is dat dit aantal de komende jaren verder groeit. De druk op onze bestaande onderzoeksapparatuur neemt daardoor toe. We kiezen dan ook heel bewust voor deze uitbreiding.”

Avondopenstelling

De afgelopen periode werden ook in de weekenden en in de avonduren MRI-scans ingepland. Dit om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen.

De avondopenstelling blijft bestaan. Patiënten kunnen dus ook na werktijd terecht voor een onderzoek. Het ziekenhuis maakt op deze manier zo efficiënt mogelijk gebruik van de apparatuur.

Nieuwe CT scanner

Het Martini Ziekenhuis krijgt ook nog een nieuwe CT-scanner. Dit apparaat is eveneens medio oktober operationeel. Met de nieuwe CT– en MRI-scanner beschikt het Martini Ziekenhuis over drie exemplaren van elk apparaat.