'Uitspraak Raad van State mag warenmarkten Groningen niet treffen'

De warenmarkten in de stad Groningen mogen niet lijden onder een recente uitspraak van de Raad van State. Die heeft bepaald dat gemeenten niet langer standplaatsvergunningen voor onbepaalde tijd mogen verlenen.

,,Dat is desastreus voor de handelaren’’, stelt PvdA-gemeenteraadslid Jan Pieter Loopstra. Hij drong woensdagmiddag in de raadscommissie Werk en Inkomen aan op een coulante oplossing voor de kooplieden op de markten in het Groningse stadscentrum, wijken en dorpen.

Marktplek is ‘schaarse openbare ruimte’

De gemeente Groningen verstrekt de ambulante handel nu nog standplaatsvergunningen voor onbepaalde tijd. Volgens de Raad van State is dat echter in strijd met de Europese dienstenrichtlijn. Die bepaalt dat marktplaatsen moeten worden beschouwd als schaarse openbare ruimte. De verdeling daarvan via vergunningen moet aan tijd zijn gebonden om ook nieuwkomers een kans te geven.

Groningen kent echter sinds 2010 een marktverordening waarin de standplaatsen op onder meer de Groningse Vismarkt, Grote Markt en A-Kerkhof voor onbeperkte tijd worden gegund aan de kooplieden. Met die zekerheid kunnen ze aankloppen bij de bank voor de financiering van kramen, inrichting en het aannemen van personeel.

Groningen beraadt zich op vonnis

Loopstra is bezorgd dat het vonnis van de Raad van State dit systeem onderuit haalt en wil van het college weten hoe dat valt te voorkomen. Volgens wethouder Mattias Gijsbertsen beraadt de gemeente zich op de vraag hoe ze recht kan doen aan de uitspraak en toch ook de bestaande ondernemers op de markt in staat kan stellen om hun nering te blijven drijven.