Noordelijke politici maken een vuist voor de Lelylijn (en eisen actie van de provincies)

Provinciale Staten van Groningen, Drenthe en Friesland willen sneller spoor naar de Randstad en eventueel onderzoek naar bijvoorbeeld de Lelylijn.

De drie provinciale parlementen in het Noorden roepen hun colleges van Gedeputeerde Staten op actie te ondernemen richting ‘Den Haag’. Wat hen betreft moet de bereikbaarheid van Noord-Nederland per spoor sterk worden verbeterd. De reistijd tussen het Noorden en de Randstad moet flink worden bekort.

,,Bij een dergelijk landelijk onderzoek kun je naar van alles en nog wat kijken. Tot nu toe ligt de focus op verbetering van bestaande trajecten tussen Zwolle en Leeuwarden/Groningen. We gaan ervan uit dat nieuw spoor tussen Lelystad en Groningen, inclusief nieuwe treinstations in Drachten en Emmeloord, ook wordt meegenomen’’, zegt het Groningse Statenlid Arjen Nolles (GroenLinks). Eerder liet ondernemersorganisatie VNO-NCW weten dat de Lelylijn voor het Noorden een economische oppepper van jewelste zou zijn.

De roep richting provinciebesturen komt niet uit de lucht vallen. Verbetering van de infrastructuur kwam aan de orde in het zogeheten Statenberaad. Dat is een overleg waarin Groningen, Friesland en Drenthe zich per provincie door leden van Provinciale Staten laten vertegenwoordigen.

Nolles: ,,We weten dat over nut en noodzaak van een Lelylijn in de drie provincies verschillend wordt gedacht. In Drenthe vinden ze dat verbetering van bestaand spoor prioriteit moet hebben. Het belang van een Lelylijn wordt daar minder gevoeld. Daarom dringen we in een gezamenlijke motie van de drie Provinciale Staten niet expliciet aan op de komst van de Lelylijn. Als je naar de toekomst van het openbaar vervoer kijkt, mag de insteek best zo breed mogelijk zijn. Wat we echter niet willen is dat in onderzoeken de Lelylijn wordt genegeerd.’’ Wat dat betreft vindt Nolles de opmerking van de Drentse commissaris van de Koning Jetta Klijnsma hoopgevend. ,,Zij zegt: als je vanuit de Randstad in een uur in Groningen kunt zijn, ben je een kwartier later in Assen.’’

Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hield afgelopen week ook een deel van de Tweede Kamer in Den Haag een pleidooi voor de Lelylijn. Zo diende SP-Kamerlid Cem Laçin een motie in. Hij wil dat de regering samen met de regio de mogelijkheid in kaart brengt. Voor het kerstreces wil hij antwoord over het opstarten van een haalbaarheidsonderzoek.

De spoorlijn Lelystad-Heerenveen-Groningen biedt grote kansen voor woningbouw en werkgelegenheid, stelt Laçin. ,,De toegezegde buslijn wordt ook door de regio niet gezien als serieus alternatief.’’

De SP’er wil dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven samen met de Lelylijngroep een serieus onderzoek start. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken moeten hierbij worden betrokken. ,,Waar verbeteringen van de spoorverbinding naar Zandvoort voor het Formule 1-feestje van pandjesprins Bernhard zo gepiept zijn, wordt de Lelylijn tot nu toe weggeschoven. Laat dit kabinet bewijzen dat het er niet voor een handjevol mensen is, maar dat het zich ook wil inzetten voor Noord-Nederland.’’