Lezing over de Noordzee in Haren

De Vereniging voor Veldbiologie, afdeling Groningen, houdt dinsdag 29 oktober een lezing over de Noordzee in het Gorechthuis in Haren. Spreker is door Karin van der Reijden van de RUG.

De Noordzee wordt vaak gezien als een grote bak water met zand. Als je geluk hebt wordt ze aangeduid op de kaart met verschillende kleuren voor de verschillende diepten, maar meestal is het één blauw vlak. Toch is de Noordzee bodem helemaal niet zo homogeen: er zijn grote zandduinen, gravelgronden, uitgestrekte moddervlaktes en oude stuwwallen met verdronken rivieren uit de ijstijd.

Atlantische Oceaan

Daarnaast wordt de Noordzee beïnvloed door instromend water uit rivieren en de Atlantische Oceaan. Dat alles tezamen zorgt voor een afwisselend landschap, waarin verschillende organismen een eigen plekje moeten zoeken. Binnen het project DISCLOSE werken drie wetenschappelijke instituten samen om de verspreiding, structuur en functioneren van deze landschappen en leefgemeenschappen boven water te halen.

Spectaculaire leefgemeenschappen

Maar hoe onderzoek je leefgemeenschappen in een gebied groter dan Nederland, gehinderd door tientallen meters water? Karin van der Reijden neemt bezoekers mee in haar onderzoek. Ze laat zien hoe zij en haar collega’s de zeebodem bestuderen, en wat voor spectaculaire leefgemeenschappen er in onze Noordzee leven.

Aan de lezing, die om 20.00 uur begint zijn geen kosten verbonden. Opgeven kan via: n.h.secretaris@groningen.knnv.nl of 06 – 30 10 35 96.