Steeds meer vraag naar alternatieve financiering

Aangeboden door: Bridgefund

De vraag naar liquide middelen is met name de afgelopen jaren flink toegenomen. Een bepaalde hoeveelheid geld kan al snel bijzonder waardevol zijn. Denk hierbij aan een investering die in de toekomst veel winst kan opleveren of simpelweg aan het initiële opzetten van een bedrijf. Om dit soort stappen te ondernemen, heb je geld nodig.

Het is vaak lastig om het benodigde bedrag in zijn volledigheid zelf op te hoesten, dus moeten er naar andere manieren gezocht worden om hier aan te komen.

Wel of niet naar de bank? 

De eerste ingeving is vaak om zo’n dergelijk bedrag bij de bank te lenen, maar vaker dan je lief is wordt dit bij de bank geweigerd. Hier zijn verscheidene redenen voor, die er vooral op neerkomen dat de banken geen grote risico’s willen nemen. Gelukkig zijn er tegenwoordig een hoop mogelijkheden voor alternatieve financiering. Omdat deze mogelijkheden ook steeds meer bekend geraken, is de vraag hiernaar de afgelopen tijd flink gestegen. De leidende opties als het op alternatieve financiering aankomt, zijn op dit moment crowdfunding en het lenen van geld van andere bedrijven. 

Alternatieven

Crowdfunding

Bij crowdfunding is er niet maar één partij die voor jou het benodigde krediet verschaft. Er is in dit geval namelijk sprake van een publieke financiering. Met een bepaald idee voor een product of dienst is het dan zaak om zoveel mogelijk mensen enthousiast te krijgen om tot een investering over te gaan. De kracht van dit model is dat de investeringen per persoon heel laag kunnen zijn, zolang er maar voldoende mensen meedoen. Zo bereik je alsnog met een grote groep mensen een groot geldbedrag.

Kredietverstrekkers

Mocht het doel van het benodigde geldbedrag niet bepaald geschikt zijn voor crowdfunding, dan is er altijd nog de mogelijkheid tot het lenen van geld van een ander bedrijf. Dit is mogelijk in verschillende vormen, zoals factoring of een zakelijke lening. Dit proces toont in grote lijnen overeenkomsten met het lenen van geld van een bank, alleen durven bedrijven vaak grotere risico’s te nemen. Dit is ook de reden dat een bank je mogelijk kan weigeren voor een lening, maar dat een bedrijf voor precies dezelfde lening wel akkoord gaat en het benodigde geld aan je uitleent.