Studentpromovendi RUG schrijven manifest: stop met het experiment Promotieonderwijs

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is veruit de grootste deelnemer aan het ‘experiment Promotieonderwijs’. Studentpromovendi van de RUG die een beurs krijgen uit dat programma, publiceerden op dinsdag een manifest waarmee ze het onmiddellijk stopzetten van het experiment eisen.

De studentpromovendi vinden dat ze als tweederangs onderzoekers worden behandeld. Formeel zijn ze namelijk geen onderzoekers. Ze worden gezien als studenten die een beurs van 1800 euro per maand krijgen om te promoveren aan de onderwijsinstelling.

Ze hebben daarom minder rechten dan de reguliere promovendi. Ze bouwen geen pensioen op, krijgen geen vakantiegeld of eindejaarsuitkering en hebben geen recht op WW. Ook loopt het salaris van een reguliere PhD-er wel op, terwijl de beurzen gelijk blijven. Dat verschil kan volgens de initiatiefnemers in totaal oplopen tot 30.000 euro per promotietraject.

De ‘beloofde voordelen’ van het programma, zoals meer vrijheid om hun eigen promotievoorstel te schrijven en hun eigen tijd in te delen, bleken er niet echt te zijn, aldus de initiatiefnemers. En hoewel de beurspromovendi formeel niet verplicht zijn les te geven, worden ze in de praktijk toch onder druk gezet dit wel te gaan doen. Daarbij speelt mee dat de promovendi uiteindelijk wel ervaring met het lesgeven nodig hebben, willen ze hun academische carrière voortzetten.

Landelijk experiment

Alle universiteiten in Nederland kunnen aan het experiment meedoen, maar alleen de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de Rijksuniversiteit Groningen doen dat. Rotterdam wilde op kleine schaal meedoen met 15 plekken. Bij de RUG waren er 850 plaatsen beschikbaar. Na een evaluatie besloot minster Ingrid van Engelshoven een tweede ronde met in totaal 1135 plekken toe te staan, ondanks aanhoudende kritiek van belangenorganisaties.

Het manifest is inmiddels ondertekend door de actiegroep WOinActie, het Promovendi Netwerk Nederland (PNN), de vakbonden CNV, FNV en Vawo, studentenorganisaties (landelijke en van de RUG), promovendi in vaste dienst en promotiestudenten. Ongeveer de helft van de ondertekenaars is zelf studentpromovendi en ontvang een beurs dankzij het experiment. Het volledige manifest is hier te vinden en te ondertekenen.

Reactie RUG

De Rijksuniversiteit Groningen laat in een reactie weten het manifest te hebben gezien en gelezen. Het bestuur wil hier graag ‘live’ met de beurspromovendi over in gesprek, aldus een woordvoerder van de RUG.