Provincie Groningen subsidieert aanleg natuurverbinding tussen Kardinge en Meerstad

Dieren als de otter, das, de heikikker, de waterspitsmuis en de groene glazenmaker kunnen zich straks vrij tussen Kardinge en Meerstad bewegen. De provincie Groningen geeft de gemeente Groningen 250.000 euro subsidie voor de aanleg van een natuurverbinding tussen Kardinge en Meerstad.

Dit gebeurt op initiatief van 2 inwoners van de wijk stad-Groninger wijk Beijum. Zij zochten enkele jaren geleden ondersteuning en expertise bij ecologen van de gemeente, de provincie en natuur- en landschapsorganisaties.

Dit leidde tot de visie ‘Kardings Ontzet’ en het plan voor de aanleg van de ecologische zone.

Zone kruist wegen en kanalen

De aan te leggen zone kruist eigendommen en infrastructurele werken van meerdere eigenaren, zoals de provinciale N360 en een gemeentelijke weg.

Ze passeert bovendien het Damsterdiep en het Eemskanaal. De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s hebben hier samen met Rijkswaterstaat al 2 uittreedplaatsen aangelegd. Reeën kunnen op deze plaatsen uit het water klimmen.

Natuurnetwerk Nederland

De provincie ondersteunt het project omdat het bijdraagt aan het inrichten en versterken van het Natuurnetwerk Nederland. De jonge natuur wordt de schakel met het Zuidlaardermeer en Dannemeer/Roegwold, beide onderdeel van dit netwerk.

De provincie geeft niet alleen 250.000 euro subsidie, maar laat haar ingenieurs ook een faunatunnel onder de N360 en bijbehorende rasters ontwerpen. Verder wordt nieuw groen aangelegd, zoals bomen, struiken en kruiden.

De gemeente Groningen voert het project uit en draagt 80.000 euro bij aan de aanleg van een faunapassage onder de Borgweg.

Fase 1 start in januari

In januari start de aanleg van de eerste fase van het plan, het gebied tussen Meerstad en N360. Naar verwachting is dit deel eind 2020 gereed.

Natuurmonumenten voert een deel van het groenbeheer uit, samen met vrijwilligers.