Penning van Verdienste van Delfzijl voor scheidend SBE-voorzitter Cor Zijderveld

Cor Zijderveld heeft dinsdag de Penning van de Verdienste van de gemeente Delfzijl gekregen. Burgemeester Gerard Beukema reikte het kleinood uit bij Zijdervelds afscheid als voorzitter van de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE). Dit gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering van de SBE in De Molenberg in Delfzijl.

De Penning van Verdienste wordt sinds 15 juli 1977 uitgereikt aan mensen die zich op maatschappelijk, sociaal of cultureel gebied bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Delfzijlster gemeenschap.

De onderscheiding, bestaande uit een aan weerszijden bewerkte zilveren penning en een oorkonde, werd tot dinsdag 23 keer uitgereikt.

Cor Zijderveld

Cor Zijderveld kreeg de Penning van Verdienste als blijk van waardering voor zijn jarenlange voor onder meer de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, IVAK, de Raad van Advies Waddenzeehavens, Groninger Gasberaad, Stichting EemsdeltaGreen, Stichting Delfsail, VNO-NCW Noord, Raad van Toezicht Noorderpoort, Stichting MetalPark Delfzijl en Kamer van Koophandel.

Frans Musters volgt Cor Zijderveld per 1 januari 2020 op als SBE-voorzitter.