Groningen gaat 'kleine' horeca misschien toch ontzien

Na een storm van protest uit de ‘kleine’ horeca komt er mogelijk toch een apart, lager logiesbelastingtarief voor pensions en Bed&Breakfast-bedrijven in de gemeente Groningen.

Na de herindeling met Haren en Ten Boer besloot de Groningse gemeenteraad in juni tot een nieuw stelsel waarbij vanaf volgend jaar voor alle horecabedrijven een vast bedrag wordt geheven van 3,70 euro per overnachting. Alleen voor campings en jachthavens geldt een lager tarief van 2 euro.

B&B’s en pensions vrezen verlies van klanten en omzet

Dat leidt tot felle kritiek uit de hoek van B&B’s en andere kleine logiesbedrijven. Voor hen betekent één vast belastingtarief verhoudingsgewijs een veel zwaardere plus op hun lage overnachtingsprijs dan voor de grote, duurdere hotels. Zij vrezen verlies van klanten en omzet, vooral in de vroegere gemeente Ten Boer waar voorheen geen logiesbelasting werd geheven.

De gemeenteraad drong daarom al in juni aan op meer onderscheid in tarieven. ,,De mogelijkheden daartoe zijn veelvuldig’’, schrijven burgemeester en wethouders nu na onderzoek op grond van raadsmoties. Bijvoorbeeld door een vast percentage van de overnachtingsprijs te vragen, maar ook door verschil te maken tussen stad en buitengebied, naar het aantal sterren of zelfs naar ecologische voetafdruk.

‘Kleintjes’ pleiten voor onderscheid, ‘grote’ KHN wil juist standaardtarief

Meer onderscheid in logiesbelasting is een heikel onderwerp. Kleinere horecaondernemers zijn voorstander, maar de grotere bedrijven die zijn verenigd in Koninklijke Horeca Nederland willen juist naar één standaardtarief. De lokale afdeling van de branche-organisatie haalde vorige week hard uit naar het gemeentebestuur. ,,Horeca-pesten in het kwadraat’’, noemt KHN de verhoging van onder meer de gemeentelijke logies- én precariobelasting waarvoor ze vooral GroenLinks verantwoordelijk houdt.

Toch vindt GroenLinks-fractiewoordvoerder Jasper Been het de moeite waard de voor- en nadelen verder te laten onderzoeken. De raad praat daar woensdagmiddag over in de commissie Financiën en hakt er in de raadsvergadering van 18 december de knoop over door. Als de raad meer onderscheid wil, kan vanaf 2021 een nieuw logiesbelastingstelsel worden ingevoerd.

GroenLinks pareert kritiek: ‘Praat KHN nog wel namens hele horeca?’

De GroenLinks-woordvoerder voelt zich niet aangesproken door de harde kritiek van KHN op het gemeentelijk beleid voor de horeca. Daarbij vraagt Been zich af of de branchevereniging als gesprekspartner van de gemeente nog wel namens de hele bedrijfstak spreekt, of alleen voor de grote bedrijven.

,,Ik begrijp hun standpunt, maar ik ben het er niet mee eens’’, zegt het raadslid. Een eenheidsprijs voor de logiesbelasting is in het voordeel voor de grotere bedrijven, maar voor heel veel kleine ondernemers is het een zware last. ,,Dat kan ook de positie van Groningen schaden als toegankelijke stad voor toeristen.’’