Kunstwerk op rotonde in Hoogkerk verbeeldt oude en nieuwe industrie

Op de rotonde in de Zuiderweg in Hoogkerk prijkt sinds enige tijd een kunstwerk van de hand van Reinier van den Berg uit Aduard. Dit kunstwerk, getiteld ‘Heden, verleden, toekomst’, verbeeldt zowel de ‘oude’ papier-, karton- en suikerbietenindustrie als de nieuwe kennisindustrie op kantorenpark Kranenburg.

Het kunstwerk is een initiatief van bewoners van Hoogkerk. Om de ‘doodse rotonde aan de Zuiderweg op te sieren’. De Kunstcommissie Hoogkerk heeft er vervolgens enkele jaren voor geknokt het initiatief te realiseren.

Lokale bedrijven droegen bij aan de financiering van het kunstwerk. Pikkert Grond & Sloopwerken, Staalbouw Smit en Bouwbedrijf Eldering droegen zelfs bij aan de fysieke totstandkoming ervan..

Panelen staan symbool voor Hoogkerk

‘Heden, verleden, toekomst’ bestaat uit geopende ringen uit cortenstaal met panelen die Hoogkerk symboliseren. Inwoners van Hoogkerk bedachten de symbolen, Reinier van den Berg werkte ze uit.

Onthulling

Het kunstwerk wordt vrijdag 13 december om 15.00 uur onthuld door gedeputeerde Fleur Gräper van Groningen. Tot die tijd vinden nog afrondende werkzaamheden plaats.