Provincie eist opheldering over strop met zuidelijke ringweg (wie betaalt de extra kosten van drie jaar vertraging?)

Provinciale Staten van Groningen willen voor 1 januari 2020 weten wie bij de ombouw van de zuidelijke ringweg opdraait voor de extra kosten van drie jaar vertraging.

Eerder maakten Rijkswaterstaat en provincie Groningen, verenigd in Aanpak Ring Zuid en aannemer Combinatie Herepoort bekend, dat ze nog dit jaar afspraken maken over de verdeling van de extra kosten. ,,We hebben nog drie weken, dus dan weet u wel waar ik de komende tijd mee bezig ben’’, zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66). ,,Dit is een onderwerp waar we ons permanent druk over maken.’’

‘Het gaat om veel geld’

Gräper reageert op de bezorgdheid van coalitie- en oppositiepartijen in Provinciale Staten. Zij hunkeren naar overeenstemming tussen de betrokken partijen die elkaar lange tijd in de haren vlogen over ieders aandeel en verantwoordelijkheid in het megaproject. Voor de zuidelijke ringweg is 665 miljoen euro gereserveerd. ,,Dat is veel geld. Drie jaar vertraging is duur. Het zijn hele moeilijke gesprekken, maar er is nog voldoende vertrouwen’’, aldus Gräper.

Nog steeds geen nieuw plan

Provinciale Staten zijn niet gerustgesteld. ,,Is er een overeenkomst in zicht of moeten we langer wachten?’, wil Arjen Nolles van coalitiepartij GroenLinks weten. ,,Hoe groot is het financiële risico van de provincie?’’ Kees Frenay (SP): ,,Van verschillende kanten bereiken ons berichten dat het helemaal niet loopt. Er is nog steeds geen nieuw plan verschenen. We hebben geen vertrouwen in de financiële plaatjes die ons voor worden gehouden.’’

‘Reservepot kan zomaar verdampen’

Bram Schmaal (Groninger Belang) maakt zich zorgen over het weglekken van de financiële buffer die 178 miljoen euro bedroeg. ,,Dat heeft alles te maken met de vertraging. Een dergelijke reservepot kan zomaar verdampen. Het is serieus geld maar er moet wel snel duidelijkheid komen. De aanleg van de tunnel is als het om de kosten gaat heel risicovol. Wat dat betreft staan we nog aan het begin van het project.’’

‘Wereld is niet zwart-wit’

De provincie draagt de risico’s van het wegenproject. Gedeputeerde Gräper: ,,We gaan er vanuit dat de aannemer de zuidelijke ringweg goed aanpakt. Extra kosten zijn in principe voor de aannemer, maar de wereld is niet zwart-wit.’’ Haar partijgenoot Peter Gerrits (D66) noemt de zuidelijke ringweg ‘een puik stukje werk’. ,,Laten we het hoofd koel houden en niet zwaarmoedig naar het project kijken.’’